لیدوکائین (موضعی)

Lidocaine (Topical) • Xylogel
 • Bicaine
 • Licadine-P
 • Pemla
 • Xyla-P
 • Behdocaine

  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   • Gel: 2%
   • (Spray: 6.5% (10mg/dose
   • Topical Solution: 4%
   • Ointment: Lidocaine 5% + Hydrocortisone 0.5%
   • Cream: Lidocaine 2.5% + Prilocaine 2.5%

   • ایجاد بی حسی سطحی

   • از پماد 5% لیدوکائین برای بی حسی در پوست و غشای مخاطی، با مقدار تام 20 گرم در 24 ساعت، استفاده می شود.
   • از ژل 2% برای ایجاد بی حسی در مجرای ادراری در زنان با مقدار 100-60 میلی گرم چند دقیقه قبل از آزمایش و در مردان ابتدا 200 میلی گرم و سپس 100-60 میلی گرم استفاده می شود.
   • در شرایط دردناک دهان و گلو، 15 میلی لیتر از محلول 2% جهت شست و شو یا غرغره کردن در فواصل حداقل 3 ساعت استفاده می شود.
   • از محلول 4% (7.5-1 میلی لیتر) قبل از برونکوسکوپی، برونکوگرافی، لارینگوسکوپی، مشاهده مری، لوله گذاری در تراشه و بیوپسی در دهان و گلو استفاده می شود.
   • از اسپری 10% روی غشاهای مخاطی برای پیشگیری از درد حین اعمال مختلف مانند دندانپزشکی، به کارگیری تجهیزات در مجاری تنفسی و گوارشی، مشاهده گوش و حلق و بینی استفاده می شود.
   • به صورت کرم در درمان هموروئید و سایر بیماری های دردناک ناحیه مقعد مصرف می شود.
   • مخلوط لیدوکائین و پریلوکائین به صورت کرم با استفاده از پانسمان انسدادی برای ایجاد بی حسی پوست قبل از روش هایی که نیاز به کاربرد سوزن دارند، درمان با جراحی ضایعات موضعی و پیوند پوست مصرف می شود.
   • ترکیب لیدوکائین و هیدروکورتیزون برای درمان اختلالات آنورکتال مصرف می شود.

   گروه B:
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.