لیورهرب

Liverherb • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet: حاوی عصاره خشک میوه گیاه خار مریم


  • پیشگیری و درمان کمکی آسیب های مزمن کبد

  یک قرص 3 بار در روز


  • اختلالات خفیف گوارشی
  • اثر ملینی ملایم
  • واکنش های ضعیف آلرژیک

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.