لیپید تزریقی (سرم لیپید)

Lipid Infusion • Lipofundin
 • Lipovenous
 • Smoflipid

  • سایر داروها

   داروی با نسخه

   Injection: 10%, 20%


   • منبع کالری و اسیدهای چرب ضروری در بیمارانی‌ که تحتTPN  (تغذیه از طریق تزریقی) قرار دارند.

   • بالغین: با مقدار g/kg/day 1 شروع و به حداکثر g/kg/day 2.5 از محلول 10% یا g/kg/day 3 از محلول 20% می رسد.
   • کودکان: با مقدار g/kg/day 0.5-1 شروع و به حداکثر g/kg/day 3-4 می رسد.

   حساسیت مفرط نسبت به دارو و ترکیبات آن.


   • سرگیجه
   •  ضعف
   • تهوع و استفراغ
   •  اسهال
   • آنمی
   •  ترومبوسیتوپنی
   • سپسیس
   •  واکنشهای افزایش حساسیت
   •  کهیر
   •  تب
   •  تنگی نفس
   • هیپرلیپیدمی

   مورد خاصی گزارش نشده است.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   به‌ نظر نمی‌رسد تجویز این دارو در دوران شیردهی با مشکلاتی همراه باشد، لیکن بهتر است این تجویز با احتیاط صورت گیرد.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   B/BRAUN

   Germany

   10% 20%

   Injection,Solution

   Lipofundin

   Lipid Infusion

   Fresenius kabi

   Austria

   500ml

   Emulsion for Infusion

   Lipovenous

   Lipid Infusion 10%

    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.