ماسومینت و منتازین

Masumint & Menthazin • Masumint & Menthazin

  داروهای گیاهی

  • داروهای گیاهی

   داروی با نسخه

   •  حساسیت‌
   •  خارش‌ گلو
   •  سرفه‌ 
   • نفخ‌ معده‌

   هر 3 ـ 2 ساعت‌ یک‌ قرص‌ جویده‌ یا مکیده‌ می‌شود.


   به‌ دلیل‌ داشتن‌ ساکاروز، درافراد مبتلا به‌ دیابت‌ نباید مصرف‌ شود.


   • به‌ دلیل‌ وجود اسانس‌ نعناع‌ در این‌ فرآورده‌ها، احتمال‌ بروزواکنشهای‌ آلرژیک‌ در افراد حساس‌ وجود دارد.
   • مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ این‌ فرآورده‌ ها ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز اثرات‌ مینرالوکورتیکوییدی‌ (احتباس‌ آب‌ وسدیم‌، افزایش‌ دفع‌ پتاسیم‌) گردد.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.