ماینوکسیدیل (سیستمیک)

Minoxidil (Systemic)داروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  • پرفشاری شدید خون

  • بزرگسالان‌: ابتدا مقدار به صورت تک نوبتی mg/day5مصرف‌ می‌شود که برحسب نیاز بیمار، مقدار مصرف تنظیم می گردد. به عنوان مقدار نگهدارنده 10-40 میلی گرم در روز به صورت تک نوبتی یا در نوبت های منقسم مصرف می شود.
  • کودکان‌: برای‌ کودکان‌ تا سن‌ 12 سال‌، مقدار مصرف‌ اولیه‌ mg/kg/day 0.2 در یک نوبت واحد یا در دو نوبت منقسم مصرف می شود. مقدار نگهدارنده 0.25-1 mg/kg/day  در یک نوبت یا نوبت های منقسم است.

  • احتباس آب و سدیم
  • افزایش وزن
  • ادم محیطی 
  • تاکی کاردی
  • افزایش رویش مو
  • افزایش برگشت پذیر کراتینین و نیتروژن اوره خون
  • اختلالات گوارشی
  • بثورات جلدی

  • مشکلات تنفسی
  •  سرگیجه
  • غش
  •  ادم
  •  افزایش وزن
  • درد قفسة سینه
  • درد بازو و شانه
  •  بروز کبودی و خونریزی غیرعادی

  درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ ماینوکسیدیل‌ با داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ مهارکننده‌ گیرنده‌ بتا، کاهش‌ شدید فشارخون‌ در حالت‌ ایستاده‌ ممکن‌ است‌ بروز کند.


  گروه C               
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. بنابراین در خلال درمان با این دارو نباید تغذیه با شیر مادر صورت گیرد.


  نحوه اثر ضدفشارخون:

  اثر مستقیم برروی عضلات صاف جدار عروق و در نهایت گشادشدن عروق محیطی و کاهش مقاومت عروقی


  • نیمه عمر: 4/2 ساعت
  • دفع : این‌ دارو به‌ میزان‌ زیاد در کبد متابولیزه‌ می‌شود وعمدتا از طریق‌ ادرار و به‌ شکل‌ متابولیت‌ دفع‌ می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  Pfizer

  Canada

  10mg

  Tablet

  Loniten

  Minoxidil


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.