مایکونازول (1)

Miconazole • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • Topical Cream: 2%
  • Vaginal Cream: 2%
  • Vaginal Suppositories: 100 mg

  • کاندیدیاز جلدی و مهبلی- فرجی ناشی از کاندیداآلبیکنس و سایر گونه های کاندیدا
  • درمان کرم های حلقوی آلوده کننده بدن (تینآ)
  • درمان پتریازیس ورسیکالر

  • شیافت داخل واژینال 100 میلی گرم یک بار در روز برای 7 تا 14 روز، 100 میلی گرم دو بار در روز برای 7 روز، 200 میلی گرم یا 400 میلی گرم روزانه برای 3 روز یا یک مقدار واحد 1200 میلی گرم تجویز می شود.
  • در بزرگسالان یک اپلیکاتور پر (5 گرم) از کرم واژینال هنگام خواب به مدت 14-7 روز مصرف می شود.
  • کرم مایکونازول برای درمان کاندیدیاز پوستی با تینآ کورپورس، تینآ کروریس یا تینآ پدیس دو بار در روز (صبح و عصر) و در درمان تینآ ورسیکالر یک بار در روز به مدت 10 روز مصرف می شود.

  • تحریک موضعی
  • واکنش های حساسیتی 
  • درماتیت تماسی

  • دوره درمان حتی در صورت بهبودی علائم بیماری باید کامل گردد.
  • اقدامات بهداشتی در طول درمان برای بهبودی عفونت و ممانعت از عود مجدد آن باید رعایت گردد.
  • به طور معمول درمان توام همسر بیمار ضروری نیست. مگر آنکه علائم موضعی، خارش و التهاب پوست نواحی تناسلی در همسر بیمار هم بروز نماید.

   


  گروه C:

  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.