متادون

Methadone • Hidone
 • Methadex

  داروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد تب ها

  • بیماری های اعصاب و روان
  • ضددردها و ضدالتهاب ها

   داروی با نسخه

   • Injection: 5mg/ml, 10mg/ml
   • Tablet: 5mg, 20mg, 40mg
   • Oral Solution: 5mg/5 ml, 25mg/5ml
   • Sachet: 1g/Sachet

   • کنترل درد شدید
   • درمان کمکی قطع وابستگی به اپیوئیدها
   • از راه تزریقی برای ایجاد بی دردی در زایمان

   خوراکی

   • بالغین: به عنوان ضد درد، 2.5-10 mg هر 3-4 ساعت درصورت نیازمصرف می‌شود.
   • کودکان: مقدار مصرف به عنوان ضد درد براساس سن و اندازه بدن تعیین می شود.

   تزریقی

   • بالغین:مقدار 2.5-10 mg هر 3-4 ساعت در صورت نیاز تزریق عضلانی یا زیرجلدی می شود.
   • بالغین:برای سمیت زدایی، از راه عضلانی یا زیرجلدی، مقدار 15-40 میبی گرم یک بار در روز بر حسب نیاز جهت کنترل علائم قطع مصرف تزریق می شود. مقدار مصرف باید هر 1-2 روز براساس پاسخ بیمار کاهش داده شود.
   • کودکان: مقدار مصرف به عنوان ضد درد براساس سن و اندازه بدن تعیین می شود.

   • در صورت وجود اسهال شدید همراه با کولیت پسودوممبران
   • اسهال ناشی از مسمومیت 
   • ضعف حاد تنفسی

   • آرامش بیش‌از حد
   •  سردرد خفیف
   •  سرگیجه
   •  سرخوشی
   •  بی‌خوابی
   •  گیجی
   •  آژیتاسیون
   •  کنفوزیون
   •  دیس‌فوری
   •  وابستگی روانی
   •  حرکات شبیه کره
   • برادیکاردی
   •  طپش قلب
   •  غش
   •  سنکوپ
   •  ادم
   • تعریق
   •  گرگرفتگی
   •  راش
   •  خارش
   •  درد در محل تزریق
   • خشکی دهان
   •  بی‌اشتهایی
   •  اسپاسم (کولیک) صفراوی
   •  تهوع و یا استفراغ
   •  یبوس
   • احتباس ادراری
   •  اشکال در ادرار کردن
   •  کاهش لیبیدو
   • دپرسیون تنفسی
   •  وابستگی فیزیکی

   •  افزایش ناگهانی در ضربان قلب
   • مشکل و سختی درنفس کشیدن
   • تغییرات چشمگیر در فدرت استدلال
   • سرگیجه شدید
   • تهوع و استفراغ شدید
   • یبوست شدید

   • فنی توئین و ریفامپین متابولیسم متادون را تسریع کرده و اثر آن را کاهش می دهند.
   • مصرف همزمان با مونو آمین اکسیداز ممکن است باعث واکنش های خطرناک شود.

   • این‌ دارو وابستگی‌ ایجاد می‌کند و نباید بیش‌ از مقدار توصیه‌ شده‌ مصرف‌ شود.
   •  اگر بعد از چند هفته‌ اثر درمانی‌ دارو کاهش‌ یافت‌، به‌ پزشک‌ مراجعه‌ شود.
   • در صورت‌ بروز خواب‌ آلودگی‌، سرگیجه‌، منگی‌ و از دست‌ دادن‌ مهارت‌ درانجام‌ کار، بخصوص‌ در افراد مسن‌ دارو با احتیاط مصرف‌ شود.
   •  مصرف‌ این‌ دارو در کودکان‌ توصیه‌ نمی‌شود.
   • از مصرف همزمان داروهای تضعیف کنندة سیستم اعصاب مرکزی با متادون پرهیز نمایید

   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   این دارو در شیر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.


   نحوه اثر ضددرد:

   این دارو یک آگونیست اپیوئید است و تمایل آن برای اتصال با گیرندة مخدر مشابه مرفین است.


   • نیمه عمر: 25 ساعت
   • دفع: از راه ادرار دفع می شود، متابولیت های آن توسط صفرا از راه مدفوع دفع می‌شوند.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   اکسیر

   Iran

   25mg/5ml

   Oral Solution

   Methadone -Exir

   Methadone HCl

   دارو پخش

   Iran

   5mg/1ml

   Injection

    

   Methadone HCl

   دارو پخش

   Iran

   25mg/5ml

   Oral Solution

    

   Methadone HCl

   دارو پخش

   Iran

   5mg 20mg 40mg

   Tablet

    

   Methadone HCl

   دارو پخش

   Iran

   20mg 40mg

   Dispersible Tablet

    

   Methadone HCl

   دارو پخش

   Iran

   5mg/5ml

   Syrup

   Hidone

   Methadone HCl

   مهردارو

   Iran

   5mg 20mg 40mg

   Tablet

    

   Methadone HCl


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.