متاکولین

Methacholine • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Inhalation: 100mg/20ml


  • تشخیص بیش واکنشی مجاری هوایی برونشی در افرادی که از نظر بالینی آسم آشکاری ندارند.

  متاکولین کلراید را باید مطابقه برگه راهنمای دارو رقیق سازی کرد. به منظور انجام آزمون چالش با متاکولین غلظت های افزایشی تهیه شده توسط نبولایزر به بیمار تجویز می شود.


  نباید به صورت مکرر و همچنین در بیماران تحت درمان با بتابلاکرها مصرف شود.


  • سردرد
  • تحریک گلو
  • احساس سبکی سر
  • خارش

  • در بیماران مبتلا به صرع، مشکلات قلبی - عروقی، تیروئیدی، زخم معده، انسداد مجاری ادراری و هر شرایطی که با داروهای کولینرژیک تشدید می شوند، با احتیاط مصرف شود.
  • قبل از انجام آزمون باید عملکرد پایه ریوی اندازه گیری شود.
  • پس از انجام آزمون می توان به منظور تسریع برگشت FEV1 به حالت پایه و کاهش احساس ناراحتی بیمار می توان بتابلوکر استنشاقی تجویز کرد.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.