متفورمین+پیوگلیتازون

Metformin+Pioglitazone • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

  داروی با نسخه

  Tablet: Metformine 500mg+Pioglitazone 15mg


  • کنترل دیابت نوع 2 در بیمارانی که به درمان با تجویز متفورمین یا پیوگلیتازون به تنهایی پاسخ نداده اند.

  mg 500+15 یا mg 850+15، یک تا دو بار در روز.


  • اغمای دیابتی
  • نارسایی شدید کبد یا کلیه
  • نارسایی قلبی
  • دیابت نوع یک
  • عفونت شدید
  • اسیدوز متابولیک
  • استرس
  • تروما
  • افراد زیر 18 سال

  عوارض جانبی پیوگلیتازون:

  • فارنژیت
  • ادم
  • سردرد
  • عفونت تنفسی
  • سینوزیت
  • اختلالات گوارشی
  • اختلال در دید
  • دفع خون در ادرار
  • کاهش میل جنسی

   

  در مورد عوارض جانبی ناشی از متفورمین، به تک نگار این دارو مراجعه شود.


  • کتوکونازول متابولیسم پیوگلیتازون را مهار می کند.
  • در مورد تداخل های دارویی ناشی از متفورمین، به تک نگار این دارو مراجعه شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.