متوپرولول

Metoprolol • Metohexal
 • Metolopress
 • Metoral
 • Tedaprol

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Tablets: 50 mg, 100 mg
   • Tablet (Extended Release): 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg

   • Injection: 5 mg/5 ml

   خوراکی

   • آنژین صدری و فشارخون بالا: 100-50 میلی گرم در روز 

    

   تزریقی

   • انفارکتوس میوکارد: 5 میلی گرم هر 2 دقیقه به صورت وریدی
   • آریتمی قلبی: حداکثر تا 5 میلی گرم با سرعت 2-1 میلی گرم در دقیقه
   • پیشگیری از آریتمی هنگام القای بیهوشی یا کنترل آن در حین بیهوشی: 4-2 میلی گرم 

   • حساسیت مفرط نسبت به این دارو و سایر بتابلوکرها
   • برادیکاردی سینوسی
   • بلوک قلبی
   • شوک کاردیوژنیک
   • نارسایی شدید قلبی
   • برادیکاردی شدید
   • هیپوتانسیون.

   • ضعف
   • سرگیجه
   • افسردگی
   • برادیکاردی
   • هیپوتانسیون
   • نارسایی قلبی
   • بثورات جلدی
   • تهوع
   • اسهال
   • تنگی نفس
   • برونکواسپاسم

   • در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده و شک به مسمومیت ناشی از دارو
   • در صورت بروز علائم حساسیتی شدید مانند تورم شدید زبان صورت لبها، خس خس سینه و تنگی نفس شدید و آبی شدن رنگ پوست
   • بروز علائم افسردگی، افکار خودکشی، عصبانیت، تغییرات در خلق وخو و احساسات، افکار غیرعادی، اضطراب و نگرانی و کاهش انگیزه در زندگی 
   • احساس گیجی شدید
   • سختی در نفس کشیدن
   • احساس خستگی و ضعف شدید
   • بروز هرگونه راش یا کهیر
   • عدم بهبود علائم و نشانه های بیماری و یا بدتر شدن شرایط

   • این دارو اثرات دیورتیک‌ها و سایر ترکیبات ضد فشارخون را افزایش می‌دهد. 
   • این دارو برادیکاردی ناشی‌ از گلیکوزیدهای قلبی را تشدید می‌نماید. 
   • در صورت مصرف همزمان این دارو با مهارکننده‌های منوآمین اکسیداز احتمال بروز برادیکاردی ناشی‌ از این دارو، افزایش می‌یابد.

   • دارو را می‌توان، قبل یا بعداز غذا مصرف نمود.
   • فرم معمولی دارو را با غذا میل کنید. فرم آهسته رهش و یا طولانی اثر دارو رامی توانید با غذا یا با شکم خالی میل نمایید .در صورتی که ناراحتی گوارشی دارید، این فرم دارو را با غذا میل کنید.
   • در صورتی‌ که ضربان نبض بیمار کمتر از 60 بار در دقیقه بود به پزشک مراجعه نمایید. 
   • جهت جلوگیری از بی‌خوابی، دارو را در انتهای شب مصرف ننمایید.
   • لازم است بیماران دیابتی در خلال درمان با این دارو،‌ قندخون خود را بدقت کنترل نمایند. 
   • تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.
   • دارو را دقیقاً مطابق تجویز پزشک مصرف نموده و از تغییر دوزاژ یا قطع ناگهانی دارو پرهیز نمایید. درصورت نیاز به قطع دارو، این کار باید تدریجی و در خلال 2-1 هفته صورت گیرد.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

    

   در سه ماهه دوم و سوم حاملگی: گروه D

   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. شیردهی در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود. 


   مکانیسم اثر:

   ثر ضدفشارخون: این دارو یک مسدودکنندة اختصاصی گیرنده Beta1  آدرنرژیک است. مکانیسم دقیق اثر آن بدرستی شناخته نشده است.


   • نیمه عمر: 4-3 ساعت.
   • دفع: این دارو از طریق ادرار دفع می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.