متوکسالن

Methoxsalen • Meladinine
 • Mexamine

  داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

  • بیماری های پوست

   داروی با نسخه

   • Tablets: 10 mg

   • Topical Solution: 1%


   • طاسی موضعی
   • التهابات پوستی 
   • اگزما
   • تظاهرات جلدی مایکوزیز


   خوراکی

   • ویتیلیگو: 20 میلی گرم در روز برای 3-2 بار در هفته (4-2 ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض اشعه ماورای بنفش)
   • مایکوزیس فونگوئیدوز یا پسوریازیس: 70-10 میلی گرم برای 3-2 بار در هفته (با حداقل 48 ساعت فاصله بین دفعات مصرف)

    

   موضعی

   • مقدار کمی از لوسیون روی ضایعات ویتیلیگو مالیده شود. این عمل 2.5-2 ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض UVA انجام می شود.

   • حساسیت مفرط
   • ملانوم
   • سرطان اسکوآموس سل

   • سرگیجه
   • سردرد
   • افسردگی
   • عصبی شدن
   • اشکال در صحبت کردن
   • تاول
   • تورم اندامها
   • خارش
   • اریتم
   • حساسیت به نور
   • تهوع
   • اسهال
   • کاتاراکت
   • هپاتیت توکسیک
   • کرامپ در پاها

   • مصرف این دارو همراه سایر داروهای حساس‌کننده به نور، سولفونامیدها، تتراسیکلین‌ها، فنوتیازینها، گریزئوفولوین، نالیدیکسیک اسید و قطران ذغال سنگ باعث حساسیت بیشتر به نور می‌شود. 
   • دارو ـ غذا: مصرف همزمان این دارو با مواد غذایی حاوی فوروکومارین نظیر هویج فرنگی، هویج،‌ کرفس، جعفری، لیمو و انجیر توصیه نمی‌شود. 

   • جهت جلوگیری از تحریک دستگاه گوارش این دارو را همراه با غذا یا شیر مصرف نمایید. 
   • دارو را کاملاً مطابق دستور مصرف نمایید و در صورت فراموش نمودن یک دوز دارو مدت زمان تابش اشعه ماورای بنفش را در نوبت بعدی افزایش ندهد. 
   • از قرار دادن پوست در معرض آفتاب حداقل 24 ساعت قبل‌از مصرف دارو و 8 ساعت بعداز مصرف دارو خودداری نمایید. 
   • حتی در مقابل نور غیرمستقیم از عینک آفتابی استفاده نمایید و لبهای خود را تا 24 ساعت بعد از درمان با مواد محافظت‌کننده در برابر آفتاب بپوشانید. 

    

   موضعی:

   • به علت اثرات کارسینوژنیک و پیری زودرس پوست (درصورت مصرف درازمدت دارو) پ، از مصرف این دارو، برای برنزه کردن پوست خودداری نماید. 

    


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   • ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و عوارضی نیز برای آن در انسان ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود
   • موضعی: عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود. 

   مکانیسم اثر:

   • اثر محرک پیگمان‌ سازی در ویتیلیگو: مکانیسم دقیق این اثر شناخته نشده است. این دارو احتمالاً باعث تحریک آنزیمهای کاتالیزکننده پیش‌سازهای ملانین می‌گردد. 
   • اثر ضدپسوریازیس: مهار سنتز DNA و کاهش پرولیفراسیون سلولی.

   • نیمه عمر: 1/1 ساعت.
   • دفع: این دارو به ‌طور عمده از راه کلیه و به مقدار ناچیزی از طریق مدفوع دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   امین

   Iran

   10mg

   Tablet

   Mexamine

   Methoxsalen 

    

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.