متوکلوپرامید

Metoclopramide • Demetic
 • Gelopramid
 • Metopamid
 • Pladic
 • Plazilin

  داروهای گوارشی

  • بیماری های گوارشی

   داروی با نسخه

   • Tablets: Metoclopramide 10 mg
   • Oral Drops: Metoclopramide 60 mg/15 ml
   • Injection: Metoclopramide 10 mg/2 ml

   • درمان تهوع و استفراغ
   • درمان تاخیر تخلیه معده
   • ایجاد حرکات دودی گوارشی

   خوراکی‌:

   بزرگسالان‌

   •  مقدار 10 میلی گرم تا روزی سه مرتبه و حداکثر 0.5mg/kg/day  در سه نوبت منقسم مصرف می شود.

   کودکان:

   •  در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا  به‌ عنوان‌ محرک‌ پریستالتیک‌ در کودکان‌14ـ 5 سال‌ مقدار 5 ـ 2/5 میلی‌گرم‌ 3 بار درروز 30 دقیقه‌ قبل‌ از غذا و هنگام‌ خواب‌ تجویز می‌شود.

   تزریقی‌:

   بزرگسالان: 

   • در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا محرک‌ پریستالتیک‌ 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌شود.
   • در درمان‌ سکسکه‌ ابتدا 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ آهسته‌ وریدی‌ می‌شود و سپس‌ به‌ صورت‌ خوراکی‌ ادامه‌ می‌یابد.
   • به‌عنوان‌ ضد تهوع‌ در شیمی‌ درمانیmg/kg ‌2برای‌ 30 دقیقه‌ قبل‌ از شیمی‌ درمانی‌ تجویز می‌شود که‌ در صورت‌ نیازهر 2 یا 3 ساعت‌ تکرار می‌شود. در صورت‌ نیاز می‌توان‌ 1 mg/kg از دارو را به‌ صورت‌ انفوزیون‌ وریدی‌ تجویز کرد.
   • به‌ عنوان‌ ضد تهوع‌ بعد از جراحی‌ 20ـ10 میلی‌گرم‌ نزدیک‌ پایان‌ جراحی‌ تزریق‌ عضلانی‌ می‌شود.

   کودکان:

   • به‌ عنوان‌ ضد تهوع‌ و در درمان‌ تاخیر تخلیه‌ معده‌ یا محرک‌  پریستالتیک‌1 mg/kg به‌ صورت‌ مقدار واحد تجویزمی‌شود که‌ در صورت‌ نیاز یک‌ ساعت‌ بعد تکرار می‌شود.

   • خونریزی‌ گوارشی
   •  انسداد مکانیکی‌ یا پرفوراسیون‌ مجرای‌ گوارش‌
   • فئوکروموسیتوم‌
   • سه تا چهار روز بعد از جراحی معده 

   • بی‌قراری
   •  اضطراب
   •  خواب‌آلودگی
   •  ضعف
   • بی‌خوابی
   • سردرد
   •  سرگیجه
   • علایم اکستراپیرامیدال
   •  دیسکنزی تاردیو
   • واکنشهای دیس‌تونیک
   •  آرامش بیش‌از حد
   • هیپرتانسیون گذرا 
   • راش
   • ترشح پرولاکتین
   •  کاهش لیبیدو
   • تهوع
   •  تب

   درصورت ایجاد حرکات غیرارادی در چشم‌ها،‌ صورت یا اندام ها 


   • مصرف‌ متوکلوپرامید با سایر داروهای‌  مضعف‌ CNS باعث‌ تشدید عوارض‌ سداتیو دارو می‌شود.
   • مصرف این دارو جذب گوارشی سایر داروهای خوراکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
   • احتمال بروز عوارض خارج هرمی ناشی‌از مصرف این دارو همزمان با داروهایی چون هالوپریدول و فنوتیازین‌ها افزایش می‌یابد. 

   • شکل‌ خوراکی‌ دارو باید 30 دقیقه‌ قبل‌ ازهر وعده‌ غذا و موقع‌ خواب‌ مصرف‌ شود.
   • تا مشخص نشدن تأثیر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید. 
   • از مصرف همزمان داروهای تضعیف‌کننده سیستم اعصاب مرکزی در طی درمان با این دارو پرهیز نمایید.

   گروه B:
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است؛ با این حال منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود. 


   • نحوه اثر ضداستفراغ:  مهار گیرنده‌های دوپامین درکمورسپتورهای  CTZ و در نتیجه مهار یا کاهش تهوع و استفراغ
   • اثر محرک دستگاه گوارش: افزایش تونیسیته اسفنگتر تحتانی مری و تحریک حرکات قسمت فوقانی دستگاه گوارش

   • نیمه عمر:  6 ـ 4  ساعت
   • دفع: از راه ادرار و مدفوع دفع می‌شود

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   زهراوی

   Iran

   4mg/ml

   Oral Drop

   Plazilin

   Metoclopramide

   حکیم

   Iran

   4mg/ml

   Oral Drop

   Metoclopramide-Hakim

   Metoclopramide

   حکیم

   Iran

   10mg

   Tablet

   Metoclopramide-Hakim

   Metoclopramide

   زهراوی

   Iran

   10mg/2ML

   Injection

    

   Metoclopramide

   زهراوی

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Metoclopramide

   دارو پخش

   Iran

   4mg/ml

   Oral Drop

    

   Metoclopramide

   دارو پخش

   Iran

   10mg/2ML

   Injection

    

   Metoclopramide

   دانا

   Iran

   10mg

   Soft Gel Cap

   Gelopramid

   Metoclopramide

   تهران شیمی

   Iran

   10mg/2ml

   Injection

   Demetic

   Metoclopramide

   خوارزمی

   Iran

   4mg/ml

   Oral Drop

    

   Metoclopramide

   بهسا

   Iran

   4mg/ml

   Drop

   Metoclopramide Behsa

   Metoclopramide

   شهر دارو

   Iran

   4mg/ml

   Oral Drop

    

   Metoclopramide

   سینا دارو

   Iran

   10mg/2ml

   Injection

   Methoclopramide SD

   Metoclopramide

   بهسا

   Iran

   4mg/ml

   Drop

   Metoclopramide Behsa

   Metoclopramide

   امین

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   metoclopramide

   امین

   Iran

   4mg 1ml

   Drop

    

   Metoclopramide

   کاسپین تأمین

   Iran

   10mg/2ml

   Injection

   Pladic

   Metoclopramide

   اسوه

   Iran

   10mg/2ml

   Injection

   Osve-Metoclopramide

   Metoclopramide


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.