متیل دوپا

Methyldopaداروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  • بزرگسالان:  به‌ عنوان‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌، ابتدا مقدار 250 میلی‌ گرم ‌2 یا 3 بار در روز به‌ مدت‌ 2 روز مصرف‌ می‌شود و پس‌ از آن‌ در فواصل‌ زمانی‌ بیش‌ از 2 روز تا زمان‌ حصول‌ پاسخ‌ مناسب‌، این‌ مقدار تنظیم‌ می‌شود. بیشینه‌ مقدار مصرف‌ در بزرگسالان‌ تا 3 g/dayاست‌.
  • کودکان: به‌ عنوان‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌، ابتدا 10mg/kg در 4 ـ 2 مقدار منقسم‌ مصرف‌ می‌شود که‌ پس‌ از آن‌ در فواصل‌ زمانی‌ بیش‌ از 2 روز تا حصول‌ پاسخ‌ مناسب‌ این‌ مقدار تنظیم‌ می‌شود. حداکثر مقدار مصرف در کودکان 65 میلی گرم در روز است.

  • آرامش بیش‌از حد
  • سردرد
  •  ضعف
  •  سرگیجه
  • کاهش فعالیت مغزی
  • حرکات کره آتتوتیک غیرارادی
  •  اختلال سایکوتیک
  •  افسردگی
  •  کابوسهای شبانه
  • برادیکاردی
  •  هیپوتانسیون ارتوستاتیک
  •  آنژین
  •  میوکاردیت
  •  ادم
  •  افزایش وزن
  • خشکی دهان
  •  خشکی مخاط بینی
  • اسهال
  •  پانکراتیت
  •  نکروز هپاتیک (نادر)
  •  اختلال در تستهای فونکسیون کبدی 
  • آنمی‌همولیتیک
  •  گرانولوسیتوپنی برگشت‌پذیر
  •  ترومبوسیتوپنی
  • ژنیکوماستی
  • تولید شیر
  •  راش
  •  تب دارویی
  •  ایمپوتانس

  • تب
  •  درد عضلانی
  • سندرم شبه آنفلوآنزا 

  • مصرف‌ همزمان‌ متیل‌ دوپا با داروهای‌ بیهوش‌ کننده‌ عمومی‌ ممکن‌ است‌ اثر پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ متیل‌ دوپا را افزایش‌ دهد.
  • مصرف‌ همزمان‌ متیل‌ دوپا با داروهای‌ مهارکننده‌ مونوآمین‌اکسیداز، ممکن‌ است‌ سبب‌ تحریک‌ پذیری‌ بیش‌ از حد شود.
  • در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ فنیل‌ افرین‌ با متیل‌ دوپا، ممکن‌ است‌ اثر پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ متیل‌ دوپا کاهش‌ و اثر بالابرنده‌ فشارخون‌ فنیل‌ افرین‌ افزایش‌ یابد.
  • سمییت ناشی‌از مصرف لیتیوم به دنبال کاربرد متیل‌دوپا تشدید می‌گردد.

  • مصرف‌ این‌ دارو حتی‌ در صورت‌ احساس‌ بهبودی‌ باید ادامه‌ یابد.
  • این‌ دارو افزایش‌ فشارخون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از اینرو مصرف‌ آن‌ ممکن‌ است‌ تا آخر عمرضروری‌ باشد.
  •  از مصرف‌ سایر داروها بخصوص‌ داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ که‌ نیاز به‌ نسخه‌ ندارند، باید خودداری‌ شود.
  • در صورت‌ بروز تب‌، مراجعه‌ به‌ پزشک‌ ضروری‌ است‌.
  •  برای‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ اثر تسکین‌ بخشی‌ متیل‌ دوپا، هر گونه‌ افزایش‌ درمقدار مصرف‌ دارو باید در نوبت‌ عصرانجام‌ گیرد.
  • باید از نوشیدن چای، قهوه و نوشابه به مقدار زیاد پرهیز نمایید.
  • جهت کاهش احتمال بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید. 
  • تغییر در میل جنسی معمولا گذرا وموقتی است.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  این دارو در شیر ترشح می‌شود. تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.


  نحوه اثر ضدهیپرتانسیون:

  مکانیسم دقیق ناشناخته است. متابولیت ها با دخالت در تحریک گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک در سیستم اعصاب مرکزی، عبور جریان سمپاتیک به قلب، کلیه‌ها و عروق محیطی را مهار می کنند.


  • نیمه عمر: 2 ساعت
  • دفع: توسط کلیه ها

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام ژنریک

  زهراوی

  Iran

  250mg

  Tablet

  Methyldopa

  دارو پخش

  Iran

  250mg

  Tablet

  Methyldopa


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.