متیل سلولز

Methyl Cellulose • بیماری های گوارشی

  داروی با نسخه

  • کنترل اسهال
  • کنترل قوام مدفوع
  • کنترل بیماری دیورتیکولوز
  • کنترل اشتها در افراد چاق


  6 گرم در روز در نوبت های منقسم و همراه با آب فراوان مصرف شود.


  • درد شکمی
  • انسداد و یا پارگی روده

  • کرامپ‌های شکمی
  • اسهال
  • تهوع و استفراغ
  • انسداد روده (درصورتی‌ که دارو به‌ صورت خشک مصرف شود)

   

  توجه: درصورت ایجاد درد شکمی مصرف دارو باید قطع گردد. 


  در صورت مصرف همزمان، این دارو داروهای خوراکی را جذب می‌کند. لازم است بین تجویز این دارو و سایر داروهای خوراکی حداقل یک ساعت فاصله گذاشت.


  بین مصرف این دارو و سایر داروهای خوراکی حداقل یک ساعت فاصله بگذارید.


  مکانیسم اثر:

  اثر مسهل: این دارو باعث جذب مایعات روده‌ای می‌گردد و به عنوان فیبر غیرقابل جذب فعالیت پریستالتیسم روده را افزایش می‌دهد.


  دفع: این دارو از راه مدفوع دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.