متیل فنیدات

Methylphenidate • Attendup
 • Hyperlin
 • Ritalin
 • Rubifen
 • Stimdate

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   Tablet: 10mg, 20mg


   • بالغین: 20-5 میلی گرم در روز در 3-2 نوبت همراه یا بعد از غذا (آخرین نوبت ساعت 6 بعد از ظهر)
   • کودکان: 5 میلی گرم در روز دو بار در روز (قبل از صبحانه و ناهار) مصرف می شود. سپس بر اساس نیاز و تحمل بیمار به طور هفتگی mg/day 5-10 به مقدار دارو افزوده می شود.

   • سابقه واکنش افزایش‌ حساسیت به آمین‌های سمپاتومیمتیک
   • بیماریهای قلبی ـ عروقی
   • هیپرتیروئیدیسم
   • نژین صدری
   • هیپرتانسیون متوسط تا شدید
   • آرتریواسکلروز پیشرفته
   • دپرسیون
   • گلوکوم
   • پارکینسونیسم
   • اضطراب شدید
   • آژیتاسیون
   • سابقه اعتیاد

   • عصبی شدن
   • بی‌خوابی
   • سرگیجه
   • سردرد
   • آکاتیزی
   • دیسکینزی
   • سندرم  Gilles de la Tourettes
   • طپش قلب
   • آنژین
   • تاکیکاردی
   • تغییر در فشارخون و تعداد نبض
   • دیس‌ریتمی
   • راش
   • کهیر
   • درماتیت اکسفولیاتیو
   • اریتم مولتی‌فرم
   • اشکال در تطابق
   • تاری دید
   • تهوع
   • خشکی دهان
   • درد شکمی
   • بی‌اشتهایی
   • کاهش وزن
   • مهار رشد. 

    

   توجه: درصورت ایجاد علایم واکنش افزایش ‌حساسیت و یا تشنج مصرف دارو باید قطع شود.


   • عصبانیت
   • بی‌خوابی
   • طپش قلب
   • استفراغ
   • راش پوستی
   • تب

   • دارو را 45-30 دقیقه قبل‌ از غذا مصرف نمائید. جهت جلوگیری از بی‌خوابی ناشی‌از دارو، آخرین دوز روزانه دارو باید قبل‌از ساعت 6 بعدازظهر مصرف شود.
   • دارو را کاملاً مطابق با دستور بکار برده و نوبت فراموش شده را در فواصل برنامه طبیعی مصرف کنید و از دو برابر نمودن دوزهای بعدی دارو پرهیز نمایید. آخرین دوز دارو را قبل ‌از ساعت 6 بعد از ظهر مصرف نمایید، تا از بی‌خوابی جلوگیری شود. بدون مشورت با پزشک از تغییر مقدار داروی مصرفی پرهیز نمایید. قطع ناگهانی دارو در موارد مصرف مقادیر بالای دارو احتمالاً سبب ضعف شدید و دپرسیون مغزی خواهد شد. 
   • در هفته 3-2 بار خود را وزن نمایید و درصورت کاهش وزن به پزشک اطلاع دهید. 
   • مصرف این دارو احتمالاً سبب گیجی و تاری دید خواهد شد. تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید. 
   • درصورت بروز علایمی چون عصبانیت، بی‌خوابی، طپش قلب، استفراغ، راش پوستی یا تب به پزشک مراجعه نمایید.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   عوارضی برای‌ آن در انسان ثابت نشده است، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   مکانیسم اثر:

   اثر آنالپتیک: این دارو اثر خود را احتمالاً در کورتکس و تالاموس اعمال می‌کند.


   • نیمه عمر: 3-1 ساعت.
   • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Rubio

   Spain

   10mg

   Tablet

   Rubifen

   Methylphenidate HCl

   اکسیر

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Methylphenidate HCl

   مهر دارو

   Iran

   20mg

   Tablet ER

   Stimdate

   Methylphenidate HCl

   مهر دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

   Stimdate

   Methylphenidate HCl

   Novartis

   Switzerland

   10mg

   Tablet

   Ritalin

   Methylphenidate HCl

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.