متی راپون

Metyrapone • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  • تشخیص نارسایی ثانویه غده فوق کلیه ناشی از نقص در محور هیپوفیز- هیپوتالاموس
  • تشخیص ذخیره ACTH هیپوفیز قدامی
  • تشخیص افتراقی سندرم کوشینگ ناشی از سرطان غده فوق کلیه، هیپرپلازی غده فوق کلیه، سندرم ACTH/CRH اکتوپیک و بیماری کوشینگ

  • در آزمون یک نوبتی بعد از اثبات پاسخ دهی غده فوق کلیه برای کودکان و بزرگسالان مقدار mg/kg 30 تا حداکثر 3 گرم در نیمه شب همراه با شیر یا ماست مصرف می شود. نمونه خون برای انجام آزمون ساعت 8 تا 9 بامداد گرفته می شود.
  • آزمون چند نوبتی طی 6 روز انجام می شود.

  • حساسیت مفرط نسبت به دارو و اجزای آن
  • نارسایی کورتکس آدرنال

  • سردرد
  • سرگیجه
  • تهوع و استفراغ
  • واکنشهای آلرژیک

  • فنی‌توئین متابولیسم این دارو را افزایش و غلظت پلاسمایی آن را کاهش می‌دهد. 
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای ضدبارداری خوراکی توصیه نمی‌شود. 
  • مصرف همزمان این دارو با استروژن‌ها، پروژسترون‌ها، کورتیکواستروئیدها، کلردیازپوکساید، ‌فنوتیازین‌ها، فنوباربیتال، آمی‌تریپتیلین و کلرپرومازین باعث کاهش پاسخ به این دارو می‌شود.

  دارو را همراه با غذا یا شیر مصرف نمائید.


  گروه C               
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مکانیسم اثر:

  تشخیص نارسایی ثانویه غدة آدرنال: این دارو موجب مهار هیدروکسیلاسیون پره‌کورسورهای آلدوسترون در قشر غده فوق‌کلیوی می‌شود.


  • نیمه عمر: 26-20 دقیقه.
  • دفع: این دارو و متابولیتهای آن از راه ادرار دفع می‌شوند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.