محصولات زینجیبر

Zingiber Products • Zingiber Products

  داروهای گیاهی

  • داروهای گیاهی

   داروی با نسخه

   Gingitone: cap 365 mg

   Zintoma: cap 250 mg


   • پیشگیری‌ از بیماری‌ مسافرت‌

   • در بزرگسالان‌ و کودکان‌ بالای‌ 6 سال‌: 2 کپسول‌ نیم‌ ساعت‌ قبل‌ ازشروع‌  مسافرت‌ و سپس‌ هر 4 ساعت‌ یک بار2  کپسول‌ مصرف‌ شود.

   از آنجا که‌ گزارش‌ شده‌ است‌ زنجبیل‌ دارای‌ اثرات‌ کاردیوتونیک‌ و ضد فعالیت‌ پلاکتی‌ و پایین‌ آورنده‌  قند خون‌ می‌باشد، لذا مصرف‌ مقادیر زیاد این‌ فرآورده‌ ها ممکن‌ است‌ با درمانهای‌ قلبی‌، پایین‌ آورنده‌  قند خون‌ و ضد انعقاد تداخل‌ نماید.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.