محصولات لیکوریس

Liquorice Productsداروهای گیاهی

 • بیماری های گوارشی
 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Shirinoosh: Powder 40 g

  Reglis moattar: Powder 70 g

  D - Reglis: Tablet 650 mg

  Reglisidin: Tablet 600 mg


  •  زخم‌ معده‌
  • زخم اثنی‌ عشر
  • گاستریت‌
  • درد معده‌

   Shirinoosh:روزی‌ 3 بار، هر بار 2 ـ 1قاشق‌ مرباخوری‌ از پودر را در یک‌ لیوان‌ آب‌ جوش‌ ریخته‌ و به‌ مدت‌ 15 دقیقه‌ دم‌ کرده‌ و پس‌ از صاف‌ نمودن‌، نیم‌ ساعت‌ قبل‌ از غذا مصرف‌ شود.

   :Reglis Moattar روزی‌ 3 بار، قبل‌ از غذا هربار یک‌ قاشق‌ چایخوری‌ از فرآورده‌ دریک‌ فنجان‌ آب‌ جوش‌ ریخته‌ و پس‌ از سردشدن‌ مصرف‌ شود.

  :D - reglis  در زخم‌ معده‌ 2 قرص‌، 3 بار درروز مصرف‌ شود. در زخم‌ اثنی‌ عشر این‌ مقدار را می‌توان‌ در صورت‌ لزوم‌ تا  2قرص‌، 6 بار در روز افزایش‌ داد.

  : Reglisidin 2ـ 1 قرص‌ 3 بار در روز قبل‌ از هر وعده‌ غذایی‌ مصرف‌ می‌شود. این‌ مقدار را می‌توان‌ با نظر پزشک‌ تا 12 قرص‌ در روز افزایش‌ داد.


  • فرآورده‌ های‌ د ـ گلیسریزه‌ نشده‌ در بیماران‌ قلبی‌ ـ عروقی‌ (به‌ دلیل‌ اثرات‌ مینرالوکورتیکوئیدی‌) نباید مصرف‌ شود.

  • مصرف‌ مقادیر زیاد و طولانی‌ مدت‌ (بیش‌ از 6 هفته‌ و بیش‌ از 60 گرم‌ در روز) فرآورده‌های‌ حاوی‌ شیرین‌ بیان‌ سبب‌ بروز علایم‌ زیادی‌ آلدوسترون‌ می‌شود.
  • عصاره‌ توتال‌ شیرین‌ بیان‌ به‌ علت‌ داشتن‌ اثرات‌ مینرالوکورتیکوئیدی‌ سبب‌ احتباس‌ برگشت‌ پذیر آب‌ و سدیم‌ شده‌، دفع‌ پتاسیم‌ را افزایش‌ می‌دهد.
  • عصاره‌  د ـ گلیسیریزه‌ شیرین‌بیان‌ معمولا این‌ اثرات‌ را نداشته‌ ولی‌ توصیه‌ می‌گردد این‌ فرآورده‌ها درافرادی‌ که‌ مشکلات‌ قلبی‌ عروقی‌ و یا فشارخون‌ بالا دارند با احتیاط مصرف‌ شود

  • مصرف‌ همزمان‌ فرآورده‌های‌ حاوی‌ شیرین‌ بیان‌ با کورتیکوستروئیدها و داروهای‌ هورمونی‌ (با اثرات‌ استروژنی‌ و آنتی‌ استروژنی‌) باید با احتیاط صورت‌ گیرد.

    Shirinoosh از مخلوط گیاهان‌ زیرتشکیل‌ شده‌ است‌:

  • ریشه‌ شیرین‌ بیان ‌50%Glycyrrhiza glabra
  • گل‌ بابونه ‌33%Matricaria chamomilla
  •  سر شاخه‌ های‌ گلدار بومادران‌17%Achillea millefolium

    Reglis Moattar از مخلوط گیاهان‌ زیرتشکیل‌ شده‌ است‌:

  • عصاره‌ خشک‌ شیرین‌ بیان ‌83/3%Glycyrrhiza glabra
  • پودر ریشه‌ شیرین‌ بیان ‌15/2%Glycyrrhiza glabra
  • زیره‌ سبز 0/34%Cuminum cyminum
  • رازیانه ‌0/69%Foeniculum vulgare
  • گل‌ ختمی ‌0/34%Althaea officinalis

  D - Reglis حاوی‌ 380 میلی‌گرم‌ عصاره‌ شیرین‌ بیان‌  Glycyrrhiza glabraمی‌باشد.

   Reglisidin حاوی‌ 400 میلی‌گرم‌ عصاره‌ شیرین‌ بیان‌  Glycyrrhiza glabra  ، 50 میلی‌گرم‌ عصاره‌ گل‌ همیشه‌ بهار Calendula officinalis و 50 میلی‌گرم‌ پودر ریشه‌ ختمی‌ Althaea officinalisمی‌باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.