محلول تریپان بلو

Trypanblueبیماری های چشمی

 • بیماری های چشم
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  • این دارو در جراحی چشم برای رنگ امیزی کپسول قدامی عدسی بکار می رود.

  • بعد از باز کردن چشم یک حباب هوا داخل اطاقک قدامی چشم تزریق شود. با استفاده از یک کانولای غیرتیز تریپتان بلو را روی کپسول قدامی عدسی اضافه شود به محض تماس با کپس.ل رنگ امیزی کافی صورت می گیرد. سپس اطاقک قدامی با محلول متعادل نمک شست و شو داده شود تا رنگ اضافی خارج شود. سپس می توان کپسول قدامی را باز نمود

  • در صورتی که قرار است عدسی داخل چشمی غیرهیدراته، هیدروفیلیک اکریلیک داخل چشم قرار داده شود این رنگ عدسی را رنگی می کند.

  • تغییر رنگ عدسی های داخل چشمی هیدروفیلیک و کپسول خلفی عدسی و طرف زجاجیه عوارض جانبی این فراورده می باشد.

  • بعد از تزریق دارو فورا با شست و شوی کامل باید همه مقادیر اضافی دارو از اطاقک قدامی چشم خارج شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.