محلول دیالیز صفاقی

Peritoneal Dialysis Solution • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  داروی با نسخه

  محلول های دیالیز دارای ترکیب متفاوتی از املاح و بی کربنات هستند که در مورد ترکیب دقیق آن ها باید به بروشور شرکت سازنده توجه نمود.


  • کنترل نارسایی کلیه و مسمومیت

  بر حسب شرایط بیمار یکی از محلول های متفاوت دیالیز مصرف می شود.


  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.