محلول غلیظ همودیالیز

Hemodialysis Concentrated • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  داروی با نسخه

  محلول های دیالیز دارای ترکیب متفاوتی از املاح با pH و میزان قند متفاوت هستند که در مورد ترکیب دقیق آن ها باید به بروشور شرکت سازنده توجه نمود.


  • برای خارج کردن مواد اضافی و متابولیت ها در بیماران مبتلا به اورمی که دیالیز می شوند
  • مسمومیت حاد

  برحسب مقدار پتاسیم خون یکی از انواع محلول های همودیالیز مصرف می شود.


  قبل از مصرف محلول دیالیز باید آن را با آب یا بافر مخصوص رقیق کرد.


  گروه B:
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.