مدروکسی پروژسترون

Medroxyprogesterone • Depo-Provera
 • Depogestrone
 • Medrofem
 • Provedic

  هورمون های جنسی

  • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
  • بیماری های زنان
  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   • Tablet: 5mg, 250mg
   • Injection: 100mg/ml, 150mg/ml

   • درمان کارسینومای متاستاتیک کلیوی 
   • درمان سرطان پستان در دوران یائسگی 
   • کارسینومای اندومتر
   • هیپرپلازی آندومتر
   • کنترل آمنوره ثانویه
   • خونریزی نامنظم رحمی
   • جانشین درمانی هورمونی در زنان یائسه
   • ارزیابی میزان تولید آندروژن و استروژن 


   خوراکی:

   • در کنترل‌ آمنوره‌ ثانویه‌، mg/day 5-10 به‌مدت‌ 5-10 روز تجویز می‌شود که‌ در هرزمانی‌ از سیکل‌ می‌تواند مصرف‌ شود.
   • درخونریزی‌ غیرعملکردی رحم‌ 5-10 mg/day به‌ مدت‌ 6-10 روز تجویز می‌شود که‌ از روز 16 و یا 21 سیکل‌ قاعدگی‌ باید آغاز شود.
   • برای‌ تحریک‌ بروز قاعدگی‌10 mg/day به‌ مدت‌ 10 روز مصرف‌می‌شود که‌ از روز 16 سیکل‌ آغاز می‌شود.
   • در کارسینوم‌ آندومتر و کلیه‌ در ابتداء400-1000 میلی‌گرم‌ هفته‌ای‌ یکبار تجویزمی‌شود و مقدار نگهدارنده‌ آن‌ 400 میلی‌گرم‌ یا بیشتر یکبار در ماه‌ می‌باشد.
   • در سرطان‌ پستان‌ خانم‌های‌ یائسه‌400 mg/day و در مقادیر منقسم‌ مصرف‌می‌شود.
   • در آندومتریوز،10-40 mg/day به‌ مدت‌ 6-9 ماه‌ مصرف‌ می‌شود.
   • به‌ منظور ارزیابی‌ ترشح‌ استروژن‌آندوژن‌، به‌ میزان‌ 10 mg/day به‌ مدت‌5-10 روز مصرف‌ می‌شود.
   • در درمان‌هیپرپلازی‌ آندومتر، 10 mg/day و به‌ مدت‌3-6 ماه‌ مصرف‌ می‌شود.
   • به‌ منظورجانشین‌ درمانی‌ هورمونی‌ در خانم‌های‌ یائسه‌ mg/day 5-10به‌ مدت‌ 10-14 روزدر اول‌ سیکل‌ قاعدگی‌ همراه‌ با تجویز توأم‌استروژن‌ تجویز می‌شود.

   تزریقی:

   • به‌ منظور جلوگیری‌ از بارداری‌ مقدار150 میلی‌گرم‌ هر سه‌ ماه‌ یکبار تزریق‌عضلانی‌ می‌شود.

   • آبستنی‌
   •  خونریزی‌ واژن‌
   • اختلال‌کبدی‌ و یا بیماریهای‌ فعال‌ کبد
   •  بیماری‌ حادشریانی‌
   • سرطان‌ پستان‌ و یا دستگاه‌تناسلی‌
   • پورفیری‌

   • افسردگی
   • ترومبوآمبولی
   •  آمبولی ریه
   • ترومبوفلبیت
   • راش
   •  ملاسما
   •  کلوآسما
   • ترومبوز شبکیه
   • خونریزی از لثه
   • هپاتیت
   • زخم گردن رحم
   •  لکه‌بینی
   •  خونریزیهای نامنظم
   • قطع قاعدگی
   •  حساسیت پستان
   •  گالاکتوره
   • افزایش وزن
   •  کاهش وزن
   •  آنافیلاکسی
   • آنژیوادم

   • تغییرات بینایی
   •  ضعف ناگهانی
   • عدم هماهنگی
   •  اشکال در تکلم
   • سردرد
   •  درد ساق پا
   • کوتاهی تنفس
   •  درد قفسة سینه
   •  تغییر در الگوی خونریزی واژینال
   •  زردی پوست
   • تورم انتهاها
   •  افسردگی
   • راش 

   مصرف با بروموکریپتین در درمان گالاکتوره یا آمنوره باعث کاهش تأثیر بروموکریپتین می‌شود.


   • بیمارانی‌که دارو را جهت درمان اختلالات قاعدگی مصرف می‌کنند 7-3 روز پس‌از قطع دارو خونریزی خواهند داشت.
   • احتمالاً پس‌از مصرف دارو دچار خونریزی از لثه خواهید شد.
   • جهت کاهش احتمال بروز آسیب‌های جنینی تا 3 ماه پس‌از قطع درمان تلاشی جهت باردار شدن نکنید. 
   • هنگام خروج از منزل از قرار گرفتن در معرض نور پرهیز نموده، از عینک آفتابی یا لباسهای محافظ استفاده نمایید. 
   • در صورت‌ مشکوک‌ شدن‌به‌ آبستنی‌ مصرف‌ دارو فوراŠقطع‌ شود.

   گروه X:
   مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.


   مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.


   نحوه اثر پروژسترونی:

   این دارو از طریق تداخل در عمل  DNA  ، ساخت  RNA  را افزایش می‌دهد.


   • نیمه‌ عمر :  حدود 16-24 ساعت‌ 
   • دفع: این دارو عمدتاً از راه مدفوع دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   کاسپین تامین

   Iran

   150mg/1ml

   Amp

   Provedic

   Medroxyprogesterone Acetate

   PFIZER

   BELGIUM

   500mg

   Injection

   Depo-Provera

   Medroxyprogesterone Acetate

   ایران هورمون

   ایران

   5mg

   Tablet

   Medrofem

   Medroxyprogesterone Acetate

   ایران هورمون

   Iran

   (25mg+5mg)/0.5ml

   Injection,Suspension,Extended Release

   Depofem

   Medroxyprogesterone Acetate/ Estradiol Cypionate

   ابوریحان

   ایران

   5mg

   Oral Tablet

    

   Medroxyprogesterone Acetate


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.