مفلوکویین

Mefloquine • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • مالاریای ناشی از فالسیپاروم
  • مالاریای خوش خیم
  • پیشگیری‌ از مالاریا به ویژه در مناطقی که احتمال مقاومت به کلروکین وجود دارد

  • درمان مالاریا: با توجه به وزن بیمار 250-125 میلی گرم یک بار در هفته
  • پیشگیری از مالاریا: 250-125 میلی گرم 11 روز قبل از ورود به منطقه آلوده و 4 هفته بعد از ترک منطقه

  حساسیت مفرط نسبت به دارو و ترکیبات کینین و کینیدین.


  • سردرد
  • سرگیجه
  •  ورتیگو
  • اختلال در تعادل
  •  بی‌خوابی
  • کابوس
  • پارستزی
  • ترمور
  •  آتاکسی
  •  تشنج
  •  آژیتاسیون
  • بی‌قراری
  •  اضطراب
  •  افسردگی
  •  واکنش‌های پارانوئید
  • هیپوتانسیون
  • هیپرتانسیون
  • سنکوپ
  • درد قفسه سینه
  •  تاکی‌کاردی
  •  طپش قلب
  •  برادی‌کاردی
  •  آریتمی
  •  اکستراسیستول
  •  بلوک دهلیزی- بطنی
  • بثورات جلدی
  •  اگزانتم
  •  اریتم
  • کهیر
  • خارش
  • ادم
  • ریزش مو
  •  اریتم مولتی‌فرم
  •  سندرم استیون- جانسون
  • اختلال بینایی
  •  اختلالات وستیبولار
  •  اشکال شنوایی
  • درد شکم
  •  تهوع و استفراغ
  •  اسهال
  •  بی‌اشتهایی
  •  ضعف عضلانی
  •  کرامپ‌ عضلانی
  •  میالژی
  •  آرترالژی
  •  تنگی نفس
  •  تب

  • عوارض چشمی
  •  اضطراب
  • افسردگی
  •  بی‌قراری
  •  اختلال سطح هشیاری 

  • مصرف همزمان این دارو با بتابلوکرها ممکن است باعث بروز عوارض قلبی- ریوی شود.
  • مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای وابسته (کینین، کینیدین و کلروکین) ممکن‌است باعث بروز اختلالات الکتروکاردیوگرافیک و افزایش خطر بروز تشنج گردد.
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد‌تشنج (اسید والپوریک، کاربامازپین، فنوباربیتال و فنی‌توئین) باعث کاهش اثرات این داروها در کنترل تشنج ‌می‌شود.

  • دارو را همراه با غذا مصرف نمایید.
  • تا مشخص نشدن اثرات دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.
  • در صورت بروز بی‌ قراری، اضطراب و سرگیجه به پزشک مراجعه نمایید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  این دارو در شیر‌مادر ترشح ‌می‌شود. بدلیل احتمال بروز عوارض خطرناک، تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.


  مکانیسم اثر:

  اثر ضد‌مالاریا: این دارو به‌ صورت یک شیزونتوسید عمل می‌نماید.


  • نیمه عمر: 3 هفته (4-2 هفته).
  • دفع: این دارو به‌ طور عمده از راه صفرا و مدفوع دفع ‌می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.