مفناید

Mafenide • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • پیشگیری از عفونت ناشی از سوختگی های درجه 2 و 3

  یک یا دو بار در روز لایه ای به ضخامت 16 میلی متر با استفاده از یک دستکش استریل بر سطح محل تمیز شده سوختگی مالیده شود.


  • واکنش آلرژیک در محل استفاده

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  شرکت لابراتوارهای سینا دارو

  Iran

  8.5%

  Topical Cream

   

  Mafenide

   

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.