ملوکسیکام

Meloxicam • Camelox
 • Melocox
 • Meloxibe
 • Meloxifar
 • Mobic
 • Mobipharm
 • Romatobic

  • بیماری های بافت همبند و استخوان

   Tablet: 7.5mg, 15mg


   مقدار mg/day 7.5-15 مصرف می شود. جهت درمان آرتریت نوجوانان mg/kg/day 0.125 تا حداکثر mg 7.5 مصرف می شود.


   به عنوان ضد درد پروفیلاکتیک قبل از انجام جراحی بای پس قلبی نباید به کار رود.


   • سردرد
   • گیجی
   • بی خوابی
   • ادم
   • تظاهرات پوستی
   • اختلالات گوارشی
   • عفونت های ادراری و مجاری تنفسی فوقانی
   • درد مفاصل
   • سندرم شبه آنفلوآنزا

   • داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی می توانند سبب افزایش غلظت سرمی و همچنین سمیت کلیوی سیکلوسپورین، افزایش غلظت سرمی لیتیوم و کاهش دفع متوترکسات گردند.
   • مهارکنندگان اختصاصی بازجذب سروتونین ممکن است سبب افزایش اثر ضد پلاکتی داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی گردند.
   • اثر ضد انعقادی آنتاگونیست های ویتامین K (مانند وارفارین) ممکن است توسط داروهای ضد التهاب غیراستروئید افزایش یابد.

   جهت پیشگیری از بروز مشکلات گوارشی ناشی از مصرف بلند مدت ملوکسیکام استفاده از مهارکنندگان پمپ پروتون (مانند امپرازول) توصیه می شود.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Meloxicam Camelox Tablet 7.5mg Iran داروسازی ایران هورمون
   Meloxicam Meloxibe Tablet

   7.5mg

   15mg

   Iran داروسازی سامی ساز

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.