ملیسان‌

Melissanداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Topical gel: 5 g


  • ژل‌ ملیسان‌ به‌ عنوان‌ ضد ویروس‌ در درمان‌ تبخال‌ بکار می‌رود.

  • روزی‌ 4 ـ 3 بار به‌ موضع‌ مالیده‌ شود.

  • با مصرف‌ این‌ فرآورده‌ احتمال‌ بروز واکنشهای‌ آلرژیک‌ وجود دارد.

  • از تماس‌ دارو با داخل‌ چشم‌ خودداری‌ شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.