منیزیوم سولفات 2

Magnesium Sulfate • Infu-Magnesol

  • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها
  • بیماری های قلبی عروقی
  • بیماری های زنان

   داروی با نسخه

   Injection: 10%, 20%, 50%


   • درمان کمی منیزیوم خون
   • درمان اضطراری بعضی از انواع آریتمی ها
   • پیشگیری و کنترل تشنج ناشی از پره اکلامپسی و اکلامپسی در زنان باردار

   • در کمی شدید یا حاد منیزیوم خون،35-75 میلی مول منیزیوم از ذاه انفوزیون آهسته وریدی( در محلول گلوکز5%) در روز اول و سپس 25 میلی مول در روز تا زمان تصحیح کمی منیزیوم خون مصرف می شود.
   • در درمان اضطراری آریتمی، مقدار 2 گرم سولفات منیزیوم از راه وریدی تزریق می شود و در صورت نیاز این مقدار مصرف تکرار می شود.
   • در پیشگیری و کنترل تشنج ناشی از پره اکلامپسی و اکلامپسی در زنان باردار مقدار اولیه 4 گرم سولفات منیزیوم طی 5-15 دقیقه تزریق وریدی می شود. سپس از راه انفوزیون وریدی مقدار 1 گرم در ساعت یا از طریق تزریق عمیق عضلانی مقدار 5 گرم و پس از آن هر 4 ساعت 5 گرم به مدت 24 ساعت پس از آخرین حمله مصرف می شود.
   • در صورت بروز مجدد حمله، مقدار 2-3 گرم از راه وریدی تزریق می شود.

   • بلوک قلبی
   • نارسایی کلیه

   • سرکوب رفلکس های عصبی
   • ضعف تنفسی ناشی از انسداد عصبی- عضلانی
   • تهوع و یا استفراغ
   • قرمزی پوست
   • تشنگی
   • کاهش فشار خون به علت گشاد شدن عروق محیطی
   • سرگیجه
   • اغتشاش فکر
   • اختلال در تکلم
   • دوبینی
   • ضعف عضلانی
   • برادی کاردی
   • اغما
   • ایست قلبی

   • منیزیوم اثر رقابتی و دپولاریزان داروهای مسدد عصبی- عضلانی را تشدید می کند.
   • اثرات مسدود کنندگی عصبی- عضلانی منیزیوم و داروهای ضد باکتری آمینوگلیکوزید در صورت مصرف همزمان تشدید می شود.

   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.