مپیواکائین

Mepivacaine • Cainamid
 • Isocaine
 • Scandonest

  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   • Injection: 2%
   • Cartridge: 3%

   • بی حس کننده موضعی تزریقی برای ایجاد بی حسی موضعی یا منطقه ای (ناحیه کمری یا دمی)
   • انفیلتراسیون موضعی
   • انسداد عصب محیطی

   بالغین

   •  برای بلوک عصبی بازویی، گردنی، بین‌ دنده‌ای و قسمت خارجی دستگاه تناسلی، 40-5 میلی لیتر  از محلول 1% 
   • برای انسداد اپی دورال کمری و دمی: 30-15 میلی لیتر از محلول 1%
   • انفیلتراسیون موضعی غیر از دندانپزشکی 40 میلی لیتر از محلول 0.5 یا 1%
   • بی حسی جهت کاهش درد 5-1 میلی لیتر از محلول 1%
   • در دندانپزشکی در فک فوقانی و تحتانی 54 میلی گرم از محلول 2% و در انفیلتراسیون یا انسداد عصبی تمام حفره دهان 270 میلی لیتر از محلول 3%

    

   کودکان

   •  5-6 mg/kg  

   • سندرم Stokes-Adams 
   • بلوک شدید سینوسی ـ دهلیزی، دهلیزی ـ بطنی و بطنی
   • حساسیت مفرط 
   • التهاب یا عفونت در محل تزریق
   • دفرمیتی‌های اسپاینال
   • بیماریهای عصبی

   • اضطراب
   • تشنج همراه با خواب‌آلودگی
   • کاهش سطح هوشیاری
   • ایست تنفسی
   • کنفوزیون
   • ترمور
   • لتارژی
   • بی‌خوابی
   • استوپور
   • بی‌قراری
   • اشکال در صحبت کردن
   • سرخوشی
   • افسردگی
   • پارستزی
   • دپرسیون میوکارد
   • دیس‌ریتمی
   • ایست قلبی
   • هیپوتانسیون
   • برادیکاردی
   • واکنشهای درماتولوژیک
   • وزوز گوش
   • تاری دید یا دوبینی
   • تهوع و استفراغ
   • ادم
   • استاتوس آسماتیکوس
   • واکنش آنافیلاکتوئید
   • آنافیلاکسی
   • زخم در محل تزریق

   • مصرف دارو به همراه فنی‌توئین، کینیدین، پروکائین‌آمید، پروپرانولل باعث تشدید تضعیف قلب و اثرات سمی دارو می‌گردد. 
   • مصرف سایمتیدین و مسددهای بتاآدرنرژیک به همراه لیدوکائین باعث کاهش متابولیسم و افزایش اثرات دارو می‌گردد.

   چون ممکن است مصرف دارو سبب خواب‌آلودگی و سرگیجه شود، جهت حرکت و انتقال به محل دیگر، از دیگران کمک بگیرید


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و عوارضی نیز برای انسان گزارش نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای آن سنجیده شود.


   مکانیسم اثر:

   اثر بیحس‌کننده موضعی: این دارو با تثبیت غشای سلولهای عصبی و کاهش نفوذپذیری غشای این سلولها به یون سدیم، شروع و هدایت ایمپالس عصبی را مهار می‌نماید.


   • نیمه عمر: 3-2 ساعت.
   • دفع: دفع این دارو از راه کلیه است.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Septodont

   France

   3%

   Injection

   Scandonest 3% Plain

   Mepivacaine Hcl

   ابوریحان

   Iran

   2%

   Vial

   Cainamid

   Mepivacaine Hcl

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.