مگلومین کامپاند

Meglumine Compound • Gastrografin
 • Urografin

  • عوامل تشخیصی

   داروی با نسخه

   • Injection: 76% (Meglumine Diatrzoate 66% 

   + Sodium Diatrzoate 10%); 
   60% (Meglumine Diatrzoate 52.1% + 
   Sodium Diatrzoate 7.9%) 

   • Oral or Rectal Solution: 60% 

   (Meglumine Diatrzoate 66% + Sodium 
   Diatrzoate 10%)

   • Meglumine+Ioxaglate: Meglumine 

   Ioxaglate 393 mg/ml + Sodium 
   Ioxaglate 196.5 mg/ml


   • پرتونگاری دستگاه گوارش (در صورت منع مصرف سولفات باریم)
   • تشخیص بیماری های عروقی، اختلالات مجاری صفراوی، اختلالات مغزی، اختلالات ورید باب یا ورید طحال، اختلالات کلیه و مجاری ادراری و اختلالات  دیسک و مفاصل
   • به عنوان ماده حاجب در تشخیص بیماری های مفصل و دیسک
   • افزایش دهنده کنتراست در مقطع نگاری کامپیوتری از بدن

   خوراکی

   • بالغین: برای پرتونگاری از مجرای گوارشی 90-30 میلی لیتر به صورت خوراکی و یا مقدار 240 میلی لیتر از محلول 76% از راه مقعد و برای مقطع نگاری کامپیوتری از بدن 240 میلی لیتر محلول رقیق شده 30-15 دقیقه قبل از آزمایش
   • کودکان: برای پرتونگاری از مجرای گوارشی در کودکان تا سن 5 سال 30 میلی لیتر و در کودکان 10-5 ساله 60 میلی لیتر به صورت خوراکی

    

   تزریقی

   • آنژیوکاردیوگرافی: 50-35 میلی لیتر از محلول 76%
   • آنژیوگرافی مغز: 10 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml 20 ید به وسیله جراحی در شریان سبات اصلی تزریق می شود.
   • پرتونگاری از آئورت: 40-15 میلی لیتر از محلول mg/ml 310 ید

   • سابقه حساسیت به پنی سیلین
   • سابقه آلرژی یا آسم
   • بیماری شدید قلبی - عروقی
   • نارسایی کلیه
   • حملات عصبی اخیر

   • مصرف همزمان با داروی تنگ کننده عروق خطر اثرات عصبی دارو را افزایش می دهد.
   • بروز واکنش های آنافیلاکتوئید با مصرف همزمان این دارو با آنتاگونیست های بتا
   • احتمال کاهش شدید فشارخون در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد پرفشاری خون

   پیش از انجام رادیوگرافی غذا مصرف ننمایید، اما مصرف مایعات زلال بلامانع است.


   گروه D:
   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   دارو پخش

   Iran

   60%

   Amp

    

   Meglumine Comopund

   Bayer HealthCare

   Germany

   370mgl/ml

   Oral solution

   Gastrografin

   Meglumine Comopund

   Bayer HealthCare

   Germany

   100ml

   Injection

   Urografin76%

   Meglumine Comopund

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.