میواکوریوم

Mivacuriumداروهای مسدود کننده عصب-عضله

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  Injection: 2 mg/ml


  • داروی کمکی در بیهوشی عمومی
  • تسهیل در لوله گذاری داخل نای

  • بالغین: مقدار اولیه mg/kg 0.15 است که طی 15-5 ثانیه تجویز می شود. مقدار نگهدارنده mg/kg 0.1 هر 15 دقیقه است.
  • کودکان: مقدار اولیه mg/kg 0.2 است که طی 15-5 ثانیه تجویز می شود. مقدار نگهدارنده mcg/kg/min 14 است.

  حساسیت مفرط نسبت به دارو.


  • سرگیجه
  • آریتمی
  • برادی‌کاردی
  • برافروختگی
  • هیپوتانسیون
  • تاکی‌کاردی
  • اسپاسم‌های عضلانی
  • طولانی‌ شدن ضعف عضلانی
  • برونکواسپاسم
  • آپنه
  • ویزینگ
  • اریتم
  • بثورات جلدی
  • کهیر
  • فلبیت

  • مصرف همزمان آمینو‌گلیکوزیدها (جنتامایسین، کانامایسین، نئومایسین و استرپتومایسین) باسیتراسین، املاح منیزیوم، پلی‌میکسین‌ B  و تتراسیکلین‌ها منجر به افزایش ضعف عضلانی می‌گردد.
  • کاربامازپین و فنی‌توئین ممکن است باعث طولانی‌شدن زمان حداکثر بلوک و کوتاه‌شدن دورۀ بلوک ناشی‌از مسدود‌کننده‌های عصبی- عضلانی گردند.
  • گلوکوکورتیکوئیدها، داروهای ضد‌بارداری خوراکی و مهارکننده‌های منوآمین‌اکسیداز ممکن است باعث کاهش فعالیت کولین‌استرازهای پلاسما گردند.
  • داروهای بیهوش‌ کننده استنشاقی (بخصوص انفلوران و ایزوفلوران) کینیدین، دیورتیک‌های تیازیدی و وراپامیل ممکن است باعث افزایش فعالیت و طولانی‌شدن اثرات دارو شوند.
  • رانیتیدین ممکن است باعث مقاومت شدید نسبت به اثرات این دارو گردد.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است، با این حال مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  مکانیسم اثر:

  اثر بلوک عصبی ـ عضلانی: این دارو با استیل‌کولین برای اتصال به گیرنده‌ها در صفحة انتهایی اعصاب حرکتی رقابت می‌کند.


  • نیمه عمر: 2/3  دقیقه.
  • دفع: متابولیت‌های دارو از راه صفرا و ادرار دفع ‌می‌شوند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.