نئوستیگمین

Neostigmineپاراسمپاتومیمتیک ها

 • بیماری های بافت همبند و استخوان
 • سایر داروها

  داروی با نسخه

  • Injection: 0.5mg/ml, 2.5mg/ml
  • Tablet: 15mg

  • درمان‌ ضعف‌ عضلانی‌ ناشی‌ از بیماری‌ میاستنی‌گراوا
  •  احتباس‌ غیر انسدادی‌ ادرار بعد از عمل‌ جراحی‌  
  • به عنوان‌ پاد زهر داروهای‌ مسدد عصبی‌ ـ عضلانی‌ غیردپولاریزان‌ 

  خوراکی:

  بزرگسالان‌:::

  • در شروع درمان 15 میلی گرم هر 3-4 ساعت که برحسب نیاز بیمار تنظیم می شود. برای درمان نگهدارنده مقدار 150 میلی گرم طی 24 ساعت با توجه به پاسخ بیمار

  کودکان:

  • 2mg/kg/day طی 6-8 نوبت منقسم

  تزریقی:

  بزرگسالان:

  • درمان میاستنی گراوا از راه عضلانی و یا وریدی 0.5 میلی گرم در ابتدا و مصرف بعدی بر پایه ی پاسخ بیمار 
  • به عنوان پادزهر، 0.5-2 میلی گرم به آهستگی و مقادیر مصرف بعدی برحسب نیاز تا سقف مجموع 5 میلی گرم

  کودکان:

  • به‌ عنوان‌ پادزهر،  مقدار mg/kg 0.04همراه‌ با0.02  mg/kg آتروپین‌ تزریق‌ وریدی‌ 
  • برای تشخیص میاستنی گراوا،  0.04mg/kg داخل عضله و یا 0.02mg/kg  داخل ورید
  • برای جلوگیری از احتباس ادرار یا کاهش انقباض معدی - روده ای  پس از جراحی 0.25 میلی گرم بلافاصله پس از عمل به صورت عضلانی و یا زیرجلدی  که این مقدار هر 4-6 ساعت به مدت 2یا 3 روز تکرار می شود.
  • برای درمان احتباس ادرار، مقدار 0.5 میلی گرم تزریق عضلانی یا زیرجلدی می شود و مصرف این مقدار هر 3 ساعت برای حداقل 5 نوبت پس از خالی شدن مثانه تکرار گردد.

  • انسداد در دستگاه ادراری یا گوارش
  • حساسیت مفرط
  • افت فشار

  • سردرد
  •  سرگیجه
  •  ضعف عضلانی
  •  کنفوزیون
  •  عصبی‌شدن، تعریق
  • دیس‌ریتمی
  •  برادیکاردی
  •  هیپوتانسیون
  • میوز
  •  اشک‌ریزش
  • دوبینی
  •  پرخونی ملتحمه
  • تهوع و یا استفراغ
  • اسهال
  •  کرامپ‌های شکمی
  •  افزایش بزاق
  • برونکواسپاسم
  •  دپرسیون تنفسی
  •  کرامپ‌های عضلانی

  • اثر انسداد عصبی‌ ـ عضلانی‌ ناشی‌ از آمینوگلیکوزیدهای‌ سیستمیک‌، داروهای‌ بیهوش‌ کننده‌ استنشاقی‌ هیدروکربنه‌، بیحس‌ کننده‌ های‌ موضعی‌ تزریقی‌ و کلیندامایسین‌ را تشدید می‌کند.
  • در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با سایر مهارکننده‌ های‌ کولین‌ استراز ممکن‌ است‌ منجر به‌ مسمومیت‌ اضافی‌ گردد.
  • ممکن‌ است‌ در مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ مسدد عصبی‌ ـ عضلانی‌ دپولاریزان‌ مانند سوکسینیل‌ کولین‌ اثر آنها  کاهش‌ یابد.
  • درصورت‌ مصرف همزمان‌ پروکائین‌ آمیدیا کینیدین‌ با این‌ دارو فعالیت‌ انسداد عصبی‌ ـ عضلانی‌ و یا اثر ثانویه‌ ضد موسکارینی‌ این‌ دو دارو ممکن‌ است‌ اثر ضد میاستنی‌ گراو نئوستیگمین‌ را خنثی‌ کنند.

  • مصرف‌ این‌ دارو با غذا یا شیر احتمال‌ بروز عوارض‌ جانبی‌ را کاهش‌ می‌دهد.
  • بیماران دچار میاستنی‌گراو باید این درمان را در طول زندگی رعایت کنند.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ممکن است در شیر ترشح شده و موجب بروزعوارض در نوزاد شود لذا تغذیه با شیرمادر هنگام درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.


  نحوه اثر محرک عضلانی:

  موجب توقف هیدرولیز استیل‌کولین‌استراز می‌کند. 


  دفع : در پلاسما و کبد متابولیزه‌ می‌شود و دفع‌ آن‌ کلیوی‌ می‌باشد.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  البرز دارو

  Iran

  0.5MG/1ML

  Injection

  Neostigmine

  Neostigmine

  کاسپین تأمین

  Iran

  0.5mg/1ml 2.5mg/1ml

  Injection

  Ipostigmine

  Neostigmine Methylsulphate


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.