نئومایسین

Neomycin • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • Tablets: 500 mg
  • Oral Solution: 125 mg/5 ml

  • استریل کردن روده ها قبل از عمل جراحی

  به منظور استریل کردن روده ها روز قبل از عمل جراحی 1 گرم هر ساعت تا 4 ساعت و پس از آن 1 گرم هر 4 ساعت به مدت 3-2 روز و در اغمای کبدی تا g/day 4 در مقادیر منقسم به مدت 7-5 روز تا حداکثر 14 روز مصرف می شود.


  • حساسیت مفرط به این دارو و سایر آمینوگلیکوزیدها
  • انسداد روده

  • سردرد
  • لتارژی
  • بلوک‌ عصبی ـ عضلانی همراه با دپرسیون تنفسی
  • راش
  • کهیر
  • اتوتوکسیسیتی (سرگیجه، ورتیگو، کاهش شنوایی)
  • تهوع و استفراغ
  • اسهال
  • کولیت پسودومامبرانو
  • نفروتوکسیسیتی (سلول یا کست در ادرار، اولیگوری، پروتئینوری، کاهش کلیرانس کراتینین، افزایش BUN و کراتینین سرم)
  • واکنش افزایش‌ حساسیت (ائوزینوفیلی، تب، راش، کهیر، خارش)
  • عفونت ثانویه باکتریال یا قارچی

   

  توجه: درصورت ایجاد علایم اتوتوکسیسیتی، نفروتوکسیسیتی، واکنش افزایش‌ حساسیت، اسهال شدید مطرح‌کننده کولیت پسودومامبرانو یا انسداد روده، مصرف دارو باید قطع گردد.


  • اولین علایم کاهش شنوایی
  • راش
  • اسهال
  • وزوز گوش
  • سرگیجه 

  • در صورت مصرف همزمان این دارو با بیهوش ‌کننده‌های استنشاقی (اتر، سیکلوپروپان، هالوتان و نیتروس‌ اکسید) و مسدودکننده‌های عصبی ـ عضلانی (توبوکورارین، سوکسینیل کولین و دکامتونیوم ) احتمال بروز فلج تنفسی تشدید می‌گردد.
  • خطر بروز عوارض سمی دارو بر گوش به دنبال مصرف همزمان دیورتیکهای حلقه‌ای (اتاکرینیک اسید، فورسماید) تشدید می‌شود.
  • خطر بروز عوارض سمی دارو بر روی کلیه به دنبال مصرف همزمان داروهای نفروتوکسیک تشدید می‌گردد.

  • دوره درمانی را علیرغم احساس بهبودی کامل نمایید.
  • درصورت بروز راش، اسهال، وزوز گوش، سرگیجه و ناشنوایی به پزشک اطلاع دهید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  عوارضی برای انسان ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


  مکانیسم اثر:

  اثر آنتی‌بیوتیکی: این دارو یک باکتریوسید است و سنتز پروتئین باکتری را مهار می‌کند.


  • نیمه عمر: 3-2 ساعت.
  • دفع: این دارو از راه کلیه دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.