نفازولین+آنتازولین

Naphazoline+Antazoline • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Drop: Naphazoline 0.05%  +  Antazoline 0.5%


  • تخفیف تحریک یا احتقان چشم
  • درمان علائم آلرژیک ناشی از التهاب یا عفونت چشم

  1-2 قطره بر روی ملتحمه چکانده می شود که بر حسب نیاز هر 4-3 ساعت تکرار می گردد.


  گلوکوم با زاویه بسته


  عوارض جانبی دارو در صورت جذب سیستمیک:

  • افزایش فشار داخلی چشم به دلیل گشاد شدن مردمک چشم
  • سوزش موقت چشم
  • آریتمی قلبی
  • زیادی گلوکز خون ناشی از نفازولین
  • خواب آلودگی

  مصرف همزمان این دارو با مهارکننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز یا داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای، احتمال فشارخون را افزایش می دهد.


  مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.