نمک کم سدیم

Low Sodium Saltداروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Sachet: 5g [KCl (670 mg-700 mg) +NaCl (300 mg-330 mg) + MgCo3 (4 mg-5 mg)]/g


  • به جای کلرور سدیم در بیماران مبتلا به فشارخون بالا مصرف می شود.


  این فرآورده باید پس از مشورت با پزشک استفاده شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.