نیاسین آمید

Niacinamideعوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  • پیشگیری‌ و درمان‌ کمبود ویتامین‌  B3 

  در درمان‌ کمبود ویتامین‌، مقدار مصرف‌ براساس‌ شدت‌ کمبود تعیین‌ می‌شود.


  • سردرد خفیف
  •  سرگیجه
  • فعال‌شدن زخم پپتیک
  •  استفراغ
  •  درد اپی‌گاستر
  • خشکی‌ پوست‌ یا چشمها
  • خارش‌ پوست‌
  • درد مفاصل‌ 

  مورد خاصی گزارش نشده‌ است.


  • دارو را همراه با غذا یا شیر مصرف نمائید.
  • از آنجا که‌ کمبود ویتامین‌های‌ گروه‌ ب  به‌ تنهایی‌ شایع‌ نیست‌، به‌طور معمول‌ ترکیبی‌ از این‌ ویتامین‌ها تجویز می‌شود.

  عوارضی برای انسان گزارش نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده‌ شود.


  نحوه اثر جایگزین ویتامین:

  جایگزین نیاسین (ماده ضروری برای تنفس سلولی، متابولیسم چربی‌ها و گلیکوژنولیز) در بدن می‌شود.


  • نیمه عمر: حدود 45 دقیقه
  • دفع‌ : کلیوی‌ است‌ و مقادیر بیش‌ از حد مورد نیاز روزانه‌، بدون‌ تغییر از طریق‌ ادرار دفع‌ می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.