هانی تیم

Honythyme • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Syrup: اجزای فرآورده شامل آویشن باغی و عسل است.


  • ضد سرفه
  • خلط آور

  • بالغین: 4-3 بار، هر بار 1 قاشق غذاخوری
  • کودکان: 4-3 بار، هر بار 1 قاشق مرباخوری

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.