هربی لاکس

Herbilax • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Capsule: حاوی 450 میلی گرم پودر برگ سنا


  • به عنوان ملین 2 کپسول در روز، در کودکان و افراد مسن 1 کپسول در روز
  • برای تخلیه معده 10 کپسول یکجا با دو لیوان آب

  • تنگی و انسداد روده و ایلئوم
  • دردهای شکمی ناشناخته
  • خونریزی رکتوم با علت نامشخص
  • بیماری های التهابی روده
  • آپاندیسیت

  • درد و کرامپ های شکمی

   

  در مصرف طولانی مدت و دوزهای بالا:

  • از بین رفتن کارایی روده ها
  • اسهال
  • از دست دادن آب و الکترولیت ها
  • آلبومینوری
  • هماتوری
  • نفریت

  • تداخل با داروهای پایین آورنده پتاسیم خون مانند مدرهای تیازیدی، آدرنوکورتیکواستروئیدها، ریشه شیرین بیان، گلیکوزیدهای قلبی و داروهای آنتی آریتمی
  • ممانعت از جذب استروژن و کاهش سطح سرمی آن
  • ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات درمانی سنا را کاهش می دهند.

  • این دارو به علت تغییر رنگ ادرار و افزایش pH ادرار ممکن است با آزمایش های تشخیصی تداخل نماید.
  • بهتر است در زمان خواب مصرف شود زیرا اثرات سنا 10-8 ساعت پس از مصرف ظاهر می شود.
  • مصرف حداقل 8-6 لیوان آب در روز ضروری است.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.