هماتینیک

Hematinicعوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی بدون نسخه

  Capsules:Vitamin B12 15 mcg andFerrous Fumarate 350 mg andVitamin C 150 mg andFolic Acid 1 mg


  • کم‌ خونی‌ مگالوبلاستیک‌
  •  کم‌ خونی‌ دوران‌ بارداری‌
  •  کم‌ خونیهای‌ ناشی‌ از سؤتغذیه‌ 


  روزانه‌ یک‌ کپسول‌، برای‌ درمان‌ و کنترل‌ کم‌ خونی‌ بدون‌ عواقب‌، مصرف‌ می‌شود.


  • دارو را همراه‌ با غذا یا بعد از آن‌ مصرف‌ کنید.

  • نیمه عمر: 24-21 ساعت
  • دفع: عمدتا از راه کلیه دفع می‌شود. مقادیر ناچیزی از طریق  مدفوع دفع می‌گردد.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  اشکال دارویی

  نام ژنریک

  زهراوی

  Iran

  Capsule

  Hematinic

  رازک

  Iran

  Capsule

  Hematinic

  امین

  Iran

  Capsule

  Hematinic


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.