هیدرالازین

Hydralazine • Alphapress
 • Hydrapres

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Tablet: 10mg, 25mg, 50mg
   • Injection: 20mg

   خوراکی

   • بزرگسالان: ابتدا 40 میلی گرم در روز در 2-4 نوبت منقسم برای 2-4 روز اول و سپس 100 میلی گرم در روز در 2-4 نوبت منقسم برای بقیه روزهای هفته. مقدار نگهدارنده، براساس کمترین مقدار مصرف موثر تنظیم می شود.
   • کودکان: مقدار 0.75mg/kg/day  در 2-3 نوبت منقسم مصرف می شود. سپس مقدار مصرف دارو برحسب نیاز بیمار طی 3-4 هفته به تدریج تا حداکثر 7.5mg/kg/day یا 200 میلی گرم در روز افزایش می یابد.

   تزریقی

   • بزرگسالان: مقدار 5-40 میلی گرم تزریق عضلانی یا وریدی می شود که برحسب نیاز این مقدار تکرار می گردد.
   • کودکان: مقدار 1.7-3.5 mg/kg/day در 4-6 مقدار منقسم تزریق عضلانی یا وریدی می شود.

   • بیماری عروق کرونر
   • بیماری دریچه میترال

   • نوریت محیطی
   •  سردرد
   •  سرگیجه
   • هیپوتانسیون ارتوستاتیک
   • تاکیکاردی
   •  دیس‌ریتمی
   •  آنژین قلبی
   •  طپش قلب
   •  ادم
   • راش
   • تهوع و یا استفراغ
   •  اسهال
   • بی‌اشتهایی
   • نوتروپنی
   •  لکوپنی

   • احساس خستگی و ضعف عمومی شدید
   •  تب
   • درد عضلانی یا مفاصل
   • درد قفسه سینه
   •  راش پوستی
   • گلودرد
   • بی‌حسی
   •  سوزن‌سوزن شدن
   •  درد یا
   • ضعف دست ها و پاها 

   • اثر دیازوکساید درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با هیدرالازین‌ ممکن‌ است‌ تشدید شود
   • مصرف داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز باعث تشدید افت فشار ناشی‌از این دارو می‌گردد.
   • مصرف با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی باعث کاهش اثر کاهندگی فشار خون این دارو می‌گردد.

   • بهتر است دارو را همراه با غذا مصرف کنید.
   • این‌ دارو زیادی‌ فشارخون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از اینرو، مصرف‌ آن‌ ممکن‌ است‌ تا آخر عمر ضروری‌ باشد.
   • از مصرف‌ سایر داروها، به‌ ویژه‌داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ که‌ نیاز به‌ نسخه‌ ندارند، باید خودداری‌ شود.
   • تا مشخص نشدن اثرات دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.
   • هفته‌ای یک بار خود را وزن نموده و وجود ادم در ساق و قوزک پاها را جهت تشخیص احتباس مایعات مورد بررسی قرار دهید.
   • از مصرف الکل خودداری کنید.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   عوارضی گزارش نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمال آن سنجیده شود.


   نحوه اثر کاهندگی فشار خون:

   اثر مستقیم روی عضلات صاف جدار عروق گذاشته و موجب گشادی آن ها می شود. اثرات آن روی شریان ها بیشتر است.


   • نیمه‌ عمر : 7 ـ 3 ساعت
   • دفع : عمدتا از راه ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Rubio

   20mg

   Ampul

   Hydrapres

   Hydralazine Hcl

   Rubio

   20mg

   Ampul

   Hydrapres

   Hydralazine Hcl


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.