هیدروکورتیزون (موضعی)

Hydrocortisone (Topical)کورتیکواستروئیدها

 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • Topical Cream: Hydrocortisone 1%
  • Topical Ointment: Hydrocortisone 1%

  • درمان علامتی اختلالات ناشی از آلرژی و یا التهابی پوست نظیر اگزما یا درماتیت ها 


  1-2 بار در روز استفاده می شود.


  • ضایعات پوستی درمان نشده باکتریایی ، ویروسی و قارچی 
  • بیماری روزاسه
  • التهابات پوستی اطراف دهان
  • حالات التهابی زخم دار و یا خارش دار

  • تشدید عفونت های درمان نشده
  • نازک شدن پوست 
  • درماتیت پوستی 
  • درماتیت اطراف دهان
  • اختلالات التهابی درناحیه صورت به ویژه در زنان
  • آکنه در محل کاربرد دارو

  • از به کاربردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه ی تحت درمان  با هیروکورتیزون باید خودداری شود.
  • از تماس دارو با چشم اجتناب شود.
  • قبل از شیردهی از استعمال این دارو روی بافت پستان خودداری شود.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.