هیدروکورتیزون( چشمی)

Hydrocortisone (Ophthalmic)کورتیکواستروئیدها

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Ointment: 1%


  • درمان کوتاه مدت بیماری های التهابی و آلرژیک چشم 

  ابتدا یک لایه نازک از پماد 3 یا 4 بار در روز بر روی ملتحمه قرار داده می شسود و سپس به تدریج در صورت تخفیف التهاب، تعداد دفعات مصرف کاهش می یابد.


  • بیماری های قارچی چشم و گوش
  • التهاب سطحی حاد قرنیه ناشی از تبخال
  • سوراخ شدن پرده گوش
  • سل چشمی یا گوشی
  • در مرحله عفونی حاد بیماری ویروسی

  • تاری دید
  • درد چشم
  • سردرد
  • مشاهده هاله های نورانی در اطراف چراغ ها
  • پایین افتادن پلکها 
  • بزرگ شدن غیرعادی چشم
  • سوزش و آب ریزش چشم 

  اگر پس از 5-7 روز مصرف دارو بهبودی حاصل نشد باید به پزشک مراجعه شود.


  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.