هیرسوتان

Hirsutan • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Cream: حاوی عصاره هیدروالکلی بذرالبنج، عصاره هیدروالکلی تاتوره و عصاره هیدروالکلی شوکران.


  • کم کننده و پیشگیری از رشد موهای زائد صورت

  شب ها پس از شستن موضع لایه نازکی از کرم به موضع مالیده و ماساژ داده شود. دارو حداقل 2 ساعت بر روی پوست باقی بماند و مصرف آن حداقل 6 ماه به طور مستمر ادامه یابد.


  در صورت جذب عوارض زیر را ایجاد می کند:

  • خشکی دهان
  • تاکی کاردی
  • گشادی مردمک
  • احتباس ادرار

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.