واکسن آنفلوآنزا

Influenza Vaccineواکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  • کودکان 35-6 ماه: 0.25 میلی لیتر
  • کودکان کمتر از 9 سال: 2 نوبت با فاصله بیش از یک ماه و هر نوبت 0.5 میلی لیتر
  • افراد بالاتر از 9 سال: یک نوبت، 0.5 میلی لیتر
  • واکسیناسیون باید سالانه و در زمان شیوع عفونت آنفلوآنزا انجام شود.

  • سابقه گیلن باره
  • اختلال عصبی فعال
  • عفونت حاد
  • بیماری حاد تنفسی

  • درد در محل تزریق
  • تب
  • درد عضلانی
  • التهاب عصب بینایی
  • آسیب های مغزی

  • کاهش متابولیسم تئوفیلین، وارفارین و داروهای ضد صرع

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.