واکسن ب ث ژ

BCG Vaccineواکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  • Injection
  • Intravesical Injection

  • برای ایمن سازی فعال علیه سل در کودکانی که آزمون توبرکولین آن ها منفی می یاشد.
  • در درمان کارسینومای موضعی مثانه

  • مقدار 1 میلی لیتر آب استریل برای تزریق به یک واکسن اضافه و 0.2-0.3 میلی لیتر واکسن از راه پوست تزریق می شود.
  • برای افرادی که بعد از 2-3 ماه آزمون توبرکولین آن ها هنوز منفی است، واکسیناسیون باید تکرار شود.
  • در نوزادان با سن کمتر از یک ماه مقدار واکسن باید به نصف تقلیل یابد و یک نوبت واکسن بعد از یک سالگی مجددا تزریق شود.
  • در بیماران مبتلا به کارسینومای موضعی مثانه باید 50 میلی گرم محتوای آمپول در 50 میلی لیتر نرمال سالین مخلوط و به وسیله یک لوله از راه پیشابراه وارد مثانه شود. این عمل باید هر هفته یک بار برای 6 هفته ادامه یابد. و بعد از آن هر ماه یک بار برای حداقل 6-12 ماه بعد از شروع اولین درمان مصرف شود.

  • افراد دارای آزمون مثبت توبرکولین
  • افراد HIV مثبت بدون علامت
  • بیماران مبتلا به نقص ایمنی 

  در درمان کارسینومای موضعی مثانه

  • در بیماران مبتلا به بیماری های تب دار
  • عفونت های ادراری
  • خونریزی مخاطی
  • عفونت سل فعال 

  واکسن BCG

  • تب 
  • بی اشتهایی
  • درد عضلانی
  • درد عصبی
  • عفونت منتشر سل
  • انفودنوپاتی
  • زخم در محل مایه کوبی
  • واکنش های لوپوئید و آنافیلاکسی

  عوارض موضعی روی مثانه 

  • تحریک پذیری مثانه
  • دفع ادرار دردناک
  • افزایش دفعات دفع ادرار
  • وجود خون در ادرار
  • عفونت یا التهاب دستگاه ادراری- تناسلی

  • داروهای ضد میکروبی، داروهای کاهنده دستگاه ایمنی، گلوکوکورتیکوئیدها و پرتو درمانی ممکن است در ایجاد پاسخ مناسب ایمنی مداخله کنند.
  • واکسیناسیون با BCG می تواند حذف تئوفیلین را کاهش و بنابراین نیمه ی عمر آن را افزایش دهد.

  • این واکسن حاوی باکتری زنده است.
  • قبل از تجویز، احتمال واکنش های آلرژیک بررسی شود.
  • واکسیناسیون فقط در مورد افراد با آزمون منفی توبرکولین توصیه می شود.
  • گاهی در کودکان لنفودنوپاتی غده لنفاوی اطراف موضع تزریق مشاهده می شود که خود به خود برطرف می شود.
  • متوسط مدت زمان پاسخ به درمان در کارسینومای مثانه بیشتر از 48 ماه بعد از شروع درمان با این واکسن است.
  • در مصرف داخل مثانه ای، بیمار 4 ساعت قبل از تجویز دارو از نوشیدن مایعات باید خودداری کند و مثانه خود را قبل از مصرف دارو تخلیه نماید.
  • بیمار برای 2 ساعت باید دارو را در مثانه حفظ نماید.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  BCG Vaccine BCG Vaccine Injection 20 ایران انیستیتو پاستور

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.