واکسن خوراکی حصبه

Typhoid Vaccines (Oral) • Typhoid Vaccines

  واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   • ایمن سازی کودکان با سن بیشتر از 2 سال در مقابل بیماری ناشی از باسیل سالمونلا تیفی

   • یک کپسول یک روز در میان یک ساعت قبل از غذا با اب سرد و یا ولرم بلعیده شود. کپسول حاوی واکسن نباید جویده شود. برنامه کامل واکسیناسیون خوردن هر 4 کپسول می باشد و در غیر این صورت ممکن است پاسخ مناسب ایمنی حاصل نشود.
   • مصونیت برای 5 سال باقی می ماند. در صورت تماس مکرر و مداوم با تب تیفوئید بعد از 5 سال برنامه مجدد واکسیناسیون به عنوان یاداوری توصیه می شود.

   • برای بیماران مبتلا به تب تیفوئید یا ناقلین مزمن آن
   • در بیماری های حاد همراه با تب یا اختلالات حاد گوارشی
   • نقص دستگاه ایمنی

   • تهوع
   • استفراغ
   • درد شکمی
   • سردرد
   • جوش های پوستی
   • کهیر

   • بعضی از داروهای ضدمالاریا، فنی توئین، داروهای کاهنده دستگاه ایمنی و کورتیکوستیروئیدها ممکن است در ایجاد پاسخ مناسب ایمنی مداخله کنند.
   • سولفونامیدهاش و آنتی بیوتیک ها نیز مانع ایجاد پاسخ مناسب ایمنی در برابر واکسن خوارکی تیفوئید می شوند.

   • همه افراد واکسینه شده بطور کامل مصون نمی شوند و لذا افراد واکسینه شده باید از تماس با افراد الوده و یا خوردن غذاهای احتمالا الوده خودداری نمایند.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.