واکسن سرخجه

Rubella Vaccine • Rubella Vaccine

  واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   • ایجاد ایمنی علیه ویروس سرخجه برای کودکان از سن 12 ماهگی تا هنگام بلوغ


   • مقدار 0.5 میلی لیتر از راه زیر جلدی در سطح بیرونی عضله بازو تزریق می شود.

   • بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده دستگاه ایمنی یا پرتودرمانی
   • ابتلا به سرطان های بدخیم مغزاستخوان یا دستگاه لنفاوی
   • سل فعال درمان نشده

   • درد
   • سوزش
   • خارش
   • قرمزی
   • تورم در محل تزریق
   • ناخوشی
   • گلودرد
   • تب
   • سردرد

   • مصرف همزمان عوامل کاهنده دستگاه ایمنی باعث کاهش پاسخ ایمنی به واکسن می شود.
   • مصرف همزمان ایمنوگلوبولین ها، اینترفرون و واکسن مننگوکوک نیز باعث کاهش پاسخ ایمنی به واکسن می شود.

   • به زنان غیرمصونی که قبل از بلوغ واکسینه نشده اند، باید حداقل 3 ماه قبل از بارداری واکسن سرخجه را تزریق نمود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.