واکسن غیرفعال فلج اطفال

Inactivated Poliovirus vaccine (IPV) • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Injection: 0.5ml


  واکسن تزریقی فلج اطفال:

  • در افرادی که قادر به مصرف واکسن خوراکی فلج اطفال نیستند.
  • کودکانی که به طور ناقص مصون شده اند.
  • بیماران مبتلا به نقص دستگاه ایمنی

  کودکان:

  • دوره اولیه ایمن سازی شامل 3 نوبت 0.5 میلی لیتر زیرجلدی است.
  • فواصل بین دو نوبت اول باید حداقل 4 هفته و ترجیحاً 8 هفته باشد. اولین و دومین نوبت را معمولاً با واکسن ثلاث و در سنین 4 و 8 ماهگی تجویز می کنند. 
  • سومین نوبت باید حداقل 6 ماه و ترجیحاً 12 ماه بعد از نوبت دوم تجویز شود.
  • نوبت یادآوری باید قبل از شروع مدرسه تزریق شود، مگر اینکه اولین نوبت دوره اولیه در شروع 4 سالگی یا بعد از آن تزریق شده باشد.
  • تزریق تمام 3 نوبت دوره اولیه و نوبت یادآوری برای تکمیل واکسیناسیون ضروری است.
  • کودکانی که به طور ناقص با IPV واکسینه شده اند باید نوبت های اضافی دریافت کنند تا به 4 نوبت لازم برسند.

   

  بالغین:

  • برای افراد واکسینه نشده اگر در معرض خطر پولیوویروس قرار دارند 3 نوبت هر بار 0.5 میلی لیتر زیرجلدی، نوبت اول و دوم با فاصله 2-1 ماه و نوبت سوم 12-6 ماه بعد تزریق شود.
  • برای افرادی که حداقل یک نوبت واکسن دریافت کرده اند، باید حداقل یک نوبت تزریق شود.

  در بیماران مبتلا به هر نوع بیماری حاد و تب تا زمانی که بهبود یابند، نباید مصرف شود.


  • واکنش های موضعی در محل تزریق (مثل قرمزی، تورم و درد)
  • تب
  • خواب آلودگی
  • گریه کردن
  • کاهش اشتها
  • حالت تهوع

  مصرف همزمان داروهای کاهنده دستگاه ایمنی، گلوکوکورتیکوئیدها و پرتودرمانی ممکن است پاسخ ایمنی ناقص را موجب شوند.


  • تزریق زیرجلدی یا داخل عضلانی (ترجیحاً عضله دلتوئید برای بزرگسالان و قسمت قدامی - جانبی عضله ران برای کودکان) توصیه شده است. در اطراف عروق خونی و اعصاب نباید تزریق شود.
  • برای برنامه واکسیناسیون کودکان واکسن خوراکی نسبت به واکسن تزریق ارجحیت دارد.
  • هرگونه تاخیر در فواصل بین نوبت های تزریق واکسن در ایجاد مصونیت نهایی تاثیری ندارد. بنابراین در صورت تاخیر نیازی به شروع دوره جدید نیست.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.