واکسن ویروس اوریون

Mumps Virus Vaccineواکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • ایمنی فعال علیه اوریون در کودکان با سن بیش از 12 ماه و برخی از بزرگسالان

  مقدار 0.5 میلی لیتر از راه زیرجلدی در ناحیه خارج بازو تزریق می شود.


  • بیماری تنفسی یا سایر عفونت های فعال همراه با تب
  • مصرف همزمان با گلوکوکورتیکوئیدها و داروهای کاهنده دستگاه ایمنی
  • ابتلا به سرطان های بدخیم مغز استخوان یا دستگاه لنفاوی
  • نقص اولیه یا اکتسابی دستگاه ایمنی
  • سل فعال درمان نشده
  • سابقه فامیلی نقص ایمنی مادرزادی یا وراثتی

  • احساس گزگز یا سوزش در محل تزریق
  • تب ملایم
  • لنفادنوپاتی متوسط
  • اسهال

  • بهتر است این واکسن را یک ماه قبل یا بعد از سایر واکسن های ویروسی تجویز کرد.
  • باید از تجویز همزمان ایمنوگلوبولین ها سرمی و واکسن اوریون خودداری شود.
  • برای جلوگیری از خنثی شدن واکسن، واکسن 30-14 روز قبل یا 8-6 هفته بعد از تجویز هر نوع ایمنوگلوبولین یا فرآورده خونی باید تزریق شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.