واکسن ویروس پاپیلومای انسانی

Human Papilloma Virus Vaccine • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  در زنان و دختران در سنین 26-9 سال برای جلوگیری از بروز بیماری های ایجاد شده توسط ویروس پاپیلومای انسانی شامل:

  • سرطان سرویکس
  • والو و واژن
  •  زگیل های تناسلی
  • ادنوکارسینومای موضعی سرویکس
  • نئوپلازی داخل اپی تلیال

  سه نوبت، در هر نوبت 0.5 میلی لیتر ترجیحاً در روزهای 0، 60 و 180 به صورت داخل عضلانی تزریق می شود.


  • درد
  • تورم
  • قرمزی و خارش در محل تزریق
  • تب
  • سردرد
  • تهوع

  مصرف همزمان داروهای کاهنده دستگاه ایمنی و گلوکوکورتیکوئیدها و پرتودرمانی ممکن است پاسخ ایمنی ناقص را موجب شوند.


  • تزریق در عضله دلتوئید یا قسمت قدامی- جانبی عضله ران توصیه شده است. تزریق زیرجلدی یا داخل جلدی توصیه نمی شود.
  • تزریق این واکسن به افراد مبتلا به اختلالات خونریزی مانند هموفیلی و ترومبوسیتوپنی و بیماران تحت درمان با داروهای ضدانعقاد باید با احتیاط صورت گیرد.
  • زنان واکسینه شده باید آزمون استاندارد غربالگری سرطان سرویکس را ادامه دهند.

  گروه B:
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.