واکسن پنوموکوکال

Pneumococcal Polyvalent Vaccine • Prevenar
 • Pneumovax

  واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

  • بیماری های عفونی و انگلی
  • بیماری های تنفسی

   داروی با نسخه

   • ایجاد ایمنی فعال علیه پنومونی و باکتریمی و سایر عفونت های پنوموکوکی ناشی از Streptococcus pneumonia

   • این فراورده باید از راه زیرجلدی یا داخل عضلانی تزریق شود و از تزریق داخل وریدی و داخل پوستی آن باید خودداری کرد. مقدار لازم برای مصونیت، تزریق 0.5 میلی لیتر از واکسن می باشد.

   • در کودکان کمتر از 2 سال
   • سابقه قبلی واکسیناسون با هر نوع واکسن پلی والان پنوموککی
   • بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده دستگاه ایمنی
   • عفونت های حاد ریوی 
   • سایر عفونت های فعال

   • مصرف همزمان واکسن آنفلوانزا با این واکسن، بدون افزایش عوارض جانبی، پاسخ ایمنی مطلوبی را ایجاد می کند.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.